Teen Challenge International v ČR


Sociálně znevýhodněné skupiny

Centrum dětí a mládeže Praha

Centrum dětí a mládeže patří do sítě mezinárodní křesťanské organizace na pomoc závislým lidem Teen Challenge International. Vzniklo jako specifická forma prevence pro děti a mládež přímo ohrožené drogami, kriminalitou, sociální exkluzí a dalšími nežádoucími jevy. Chceme dětem a mládeži poskytnout pokud možno co nejkomplexnější péči, od hygieny, stravy, oděvů, přes doučování, pomoc při psaní úkolů, volnočasové aktivity až po konkrétně zaměřené prevenční programy (alkohol, šikana, záškoláctví, drogy, kouření, kriminalita, atd.) Dětem a mládeži poskytujeme bezpečné místo, kde praktickou pomoc a formování zajišťuje stabilní tým pracovníků, který se jim snaží poskytnout podporu a motivaci ke vzdělávání, zdravému sebevědomí. V dětském centru nachází děti bezpečný prostor, kde mohou trávit svůj volný čas. Hrát si, sportovat, dohánět resty ze školy, otevřeně mluvit o svých potížích, učit se o Bohu.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz


Váš dar pomůže těm, kdo se zatím bez pomoci druhých neobejdou. Děkujeme.
Více se o nás dozvíte na našich webových stránkách https://www.cdmpraha.cz/kdo-jsme/
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Děkuji za Vaši práci.

Martin Diviš
4 500 Kč

Milí přátelé v Kristu, na dálku vám žehnám a děkuji za všechnu vaši práci, vytrvejte !

Magdalena Čermáková
1 000 Kč

Dar na CDM Praha 3

Jana Hušková
10 000 Kč

Pán Bůh žehnej vaší službě, ať se vám daří vychovávat opravdové učedníky Ježíše!

Dárce
500 Kč

Děkuji za Vaši práci.

Martin Diviš
10 000 Kč

Děkuji za Vaši práci.

Martin Diviš
10 000 Kč

Žalmy 46:2

Kikinkaaa

Děkuji za Vaši práci.

Martin Diviš
10 000 Kč

Děkujeme za Vaši práci.

Martin Diviš
10 000 Kč