Oblastní charita Červený Kostelec

http://www.ochck.cz tel.: 491 610 604 e-mail: pomahame@dsj-zirec.cz


Oblastní charita Červený Kostelec působí od roku 1994 za účelem poskytování obecně prospěšných charitativních, sociálních a zdravotnických činností. Mezi její největší střediska patří Hospic Anežky České (první hospic v ČR, zakladatel hospicového hnutí) a Domov sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové n. L. (jediné specializované zařízení v ČR pro lidi nemocné roztroušenou sklerózou). Dále provozuje Domácí hospicovou péči, Ambulanci paliativní péče, Charitní pečovatelskou a ošetřovatelskou službu, Školku, Mateřské centrum a volnočasové centrum pro děti a mládež.

Aktuální projekty

Ukončené projekty