Oblastní charita Červený Kostelec


Hospicová a paliativní péče

Provoz a rozvoj lůžkového a mobilního Hospice Anežky České

Hospic Anežky České je nestátní zdravotnické, které pečuje o nevyléčitelně nemocné zejména s onkologickým onemocněním v pokročilém stádiu onemocnění. Jako modelové zařízení předává zkušenosti zájemcům o hospicovou péči z ČR i zahraničí. Pacientům poskytujeme paliativní léčbu, která je zaměřena na kvalitu života až do jeho poslední chvíle.

vybíráme od 25.5.2022

Provoz lůžkového a mobilního Hospice Anežky České

Se zajištěním celoročního provozu nám pomáhají dárci z řad firem i jednotlivců. Přidejte se k nim!
103 600 Kč

přispělo

17 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz


Provoz hospice je pouze z části hrazen zdravotními pojišťovnami. Svými dotacemi přispívají  také stát, města a obce. Část nákladů hradí sami klienti. To všechno dohromady však stále nestačí pokrýt všechny potřebné náklady. Proto jsme závislí na finančních příspěvcích od firem a jednotlivců.


Předem děkujeme za pochopení smyslu tohoto projektu i naší prosby a věříme, že podle svých možností budete hledat způsob pomoci. Každý dar, byť jen malý, je pro nás velkou pomocí.

www.hospic.cz

Projekt je součástí veřejné sbírky oznámené Krajskému úřadu v Hradci Králové pod č. j. 3344/VZ/2015-9 a veškerý výnos bude použit v souladu s jejím účelem.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Dovolte mi projevit nesmírný obdiv a úctu k vaší práci, z celého srdce vám děkuji za to, že jste mé mamince umožnili odejít tohoto světa důstojně a bezbolestně.

Ludmila Jansová, Mgr.
10 000 Kč