InBáze, z. s.

http://www.inbaze.cz/ tel.: 739 037 353 e-mail: info@inbaze.cz


Posláním InBáze je pomáhat migrantům a jejich rodinách v životě v ČR. Vytvářím ebezpečný a otevřený prostor k vzájemnému poznávání a porozumění mezi českými občany a lidmi jiných národností a kultur.

Aktuální projekty