InBáze, z. s.

http://www.inbaze.cz/ Phone: 739 037 353 Email: info@inbaze.cz


Posláním InBáze je pomáhat migrantům a jejich rodinách v životě v ČR. Vytvářím ebezpečný a otevřený prostor k vzájemnému poznávání a porozumění mezi českými občany a lidmi jiných národností a kultur.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz