Česká společnost ornitologická

http://www.birdlife.cz tel.: 777 330 355 e-mail: cso@birdlife.cz


Česká společnost ornitologická (ČSO) usiluje o svět, kde žijí lidé a ptáci v harmonii, kde lidé s pokorou obdivují přírodu, snaží se jí porozumět a využívají ji udržitelně pro sebe, pro ptáky i ostatní organismy. ČSO zkoumá a chrání ptáky, jejich prostředí a přírodu jako celek a svou činností k tomu motivuje i širokou veřejnost. ČSO prosazuje ochranu přírody založenou na vědeckých poznatcích a pomáhá rozvoji ornitologie i ochrany ptáků bez ohledu na politické hranice. ČSO vítá do svých řad nové členy, příznivce, dárce, které spojuje láska k ptákům a ochota podpořit či podílet se na jejich výzkumu a ochraně.

Aktuální projekty

Ukončené projekty