Česká společnost ornitologická


Regionální a komunitní rozvoj Životní prostředí

Ptačí park Josefovské louky

Přispějte na rozvoj mokřadního ráje! Jedinečný projekt v rámci České republiky, první soukromý ptačí park Josefovské louky, budujeme v turisticky atraktivní oblasti poblíž Josefovské pevnosti u Jaroměře ve východních Čechách od roku 2006. Park umožňuje návrat mokřadních ptáků na dříve zaplavované louky v nivě Metuje a současně zpřístupňuje území lidem a umožňuje jim obdivovat krásu přírody. Průběžně vykupujeme pozemky a vytváříme zde vhodné podmínky pro ptáky a další mokřadní obyvatele. Děkujeme!

PŘISPĚJTE NA ROZVOJ PTAČÍHO PARKU JOSEFOVSKÉ LOUKY!

Kolik m2 pozemků pro ptáky společně vykoupíme? DĚKUJEME!
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Ptačí park Josefovské louky se rozvíjí jen díky vašim darům! Dosud jsme díky vám dokázali vykoupit více než 60 ha pozemků, což je 70 % rozlohy celého parku. Tyto vykoupené plochy měníme v unikátní mokřadní ráj pro ptáky, obojživelníky a další živočichy i rostliny.  Vybudovali jsme tůně různých velikostí, nechali jsme opravit stoletý zavlažovací systém a 2x ročně na louky pouštíme vodu, tak jako tomu bývalo dříve při jarních a podzimních záplavách.

26. října 2021 jsme díky úžasné dárcovské podpoře mohli začít hloubit rozsáhlou soustavu tůní - tzv. CENTRÁLNÍ PTAČNÍK, který má nyní 4 ha! DĚKUJEME MNOHOKRÁT!

Centrální ptačník jsme na podzim dokončili! Navazuje na již stávající Slavíkovský ptačník a poskytuje další příležitosti k hnízdění i shánění potravy pro množství ptáků, ale i obojživelníků, hmyzu a dalších organismů. Nová rozsáhlá vodní plocha loni na jaře přilákala hejna jespáků, vodoušů, bekasin a vzácných kachen.
Centrální ptačník byl spolufinancován z Norských fondů.

Podívejte se na projekt Centrálního ptačníku z ptačí perspektivy:


Budování tůní skutečně funguje, na loukách jsme jich už vytvořili desítky různě velkých a počet ptáků i obojživelníků rostl průběžně  - jen ptáků zde již bylo zaznamenáno 195 druhů včetně těch velmi vzácných, jako jsou jeřábi popelaví, 4 druhy chřástalů, břehouši černoocasí, kalousi pustovky, sýkořice vousaté, kulíci říční a mnoho dalších.  Pravidelně hnízdí bekasiny otavní nebo dříve v ČR běžné čejky chocholaté, v sezóně 2018 nově zahnízdila vzácná skrytě žijící kachna čírka modrá. V roce 2019 se přidal s úspěšným hnízděním i vodouš rudonohý, a to po 30 letech ve východních Čechách!
V roce 2023 bylo zaznamenáno několik prvenství - poprvé zde vyhnízdili jeřábi popelaví a husy velké a poprvé se v této lokalitě vyskytl kolpík bílý.
Josefovské louky rozvíjíme nejen pro ptáky, ale i pro jejich lidské obdivovatele - postavili jsme pozorovatelnu, velkokapacitní krmítko, najdete zde stojan s brožurou, naučnou stezku, lavičky, odpočívadlo...

Ale pouze na pozemcích, které vlastníme, můžeme plně hospodařit ve prospěch ochrany ptáků
- např. budovat zmíněné tůně i větší vodní plochy nebo sekat trávu teprve až bahňáci a chřástali vyvedou mláďata a zajistit jim tak klid pro úspěšné vyhnízdění, pást koně a pratury, kteří udržují louky spásané a rozdupané, což bahňákům velmi vyhovuje. 

CHCETE SE PODÍLET NA ROZVOJI JOSEFOVSKÝCH LUK? DAROVAT MŮŽETE KDYKOLI, VAŠE PROSTŘEDKY BUDOU POUŽITY NA NÁKUP NOVÝCH POZEMKŮ A DALŠÍ ROZVOJ PARKU. 
Díky vám budou moci nerušeně vyvádět mláďata např. čejky chocholaté.

SRDEČNĚ DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU!

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

(Velmi) volný pracovní tábor

20. 7. – 28. 7. 2024 Ubytování na správě ptačího parku zdarma!

Přidejte se též! Kdy a jak na tábor přijedete, i kdy z něho odjedete, je čistě na Vás.

Využijte zázemí v unikátní barokní Pevnosti Josefov v Okružní 36 (50.3370N, 15.9294E). 1,5 km od vstupu do ptačího parku u Podklasního mlýna a 2,3 km od hlavního vstupu u Starého Plesu. Restaurace a obchůdky poblíž. Teplá sprcha. Tři noclehárny, jedna společenská místnost. Kuchyň, koupelna se sprchovým boxem, teplá voda. Oddělené záchody pro muže i ženy. Spaní ve vlastních spacácích!

Jako každý rok bude tábor poznávací i pracovní.

Údržbové práce nás neminou. Kosení, sušení a odvážení trávy, oprava stezek a cest, natírání a další lehčí práce si budeme moci opět plně vychutnat.

Za odměnu bude noční výprava do parku, ranní pozorování ptáků, kroužkování a sčítání netopýrů v letních koloniích.

Rozlučka tábora v restauračním zařízení v Josefově!

Akce proběhne v rámci projektu Mapujeme ptáky a pomáháme přírodě. Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Zájemci se mohou hlásit Břeňkovi Michálkovi, parky@birdlife.cz, mob.: 734 226 037

Již tuto sobotu 8. června 2024 proběhne v ptačím parku Josefovské louky akce pro veřejnost!
Přijeďte zažít noční atmosféru Josefovských luk, začínáme v 19:00 hodin.

Pozvánka na akci pro veřejnost!
Vítání ptačího zpěvu v sobotu 4. května 2024 od 6:00 hodin. Podrobnosti v letáčku.

Tůně v ptačím parku Josefovské louky překypují životem.
Kromě pozorovaných 200 druhů ptáků (mezi nimi i třeba vodouši rudonozí nebo kolpík bílý), zde našlo domov i 40 druhů vážek. Daří se tady také obojživelníkům (ropuchám, skokanům, rosničkám i kuňkám). A objevily se také vzácné druhy rostlin (rdes vláskovitý, lakušník).
Celou zprávu si můžete přečíst zde: https://www.birdlife.cz/v-ptacim-parku-josefovske-louky-poprve-vyhnizdili-jerabi-popelavi-maji-dve-mladata/.

Další z akcí pro veřejnost, která se bude konat v ptačím parku proběhne v sobotu 9. března.

Přijďte pomoc s úklidem ptačího parku před novou hnízdní sezónou.

  • práce v terénu od 9:00 ve vstupním areálu Josefovských luk (50.3416N, 15.9512E)
  • slavnostní ukončení projektu Centrální ptačník s přednáškami od 14:30 na Správě ptačích parků v Okružní 36, Josefov (50.3369N, 15.9293E)
Poopravíme ohrady, ořežeme hlavaté vrby, vyřežeme nálety a vysekáme stařinu na hnízdištích bahňáků právě před začátkem hnízdní sezóny. Zároveň si prohlédneme tůně nedávno dokončeného Centrálního ptačníku, jejichž břehy budou tou dobou dokonale vypasené divokými koňmi a pratury a možná i hostit první čejky.

Po poledni práce ukončíme a přesuneme se do tepla správy ptačích parků v Josefově, kde proběhne slavnostní ukončení projektu Centrální ptačník a okrajové tůně na Josefovských loukách, financovaného z Norských fondů. Těšit se můžete na fotografie a filmy z průběhu projektu a samozřejmě dosažené výsledky v podobě nových druhů ptáků a pestřejší přírody.

Na viděnou se těší zřizovatelé ptačího parku České společnosti ornitologické

Holiny do ptačího parku podmínkou. Svačinu s sebou. Oheň zajištěn. Akce pro celou rodinu.

Kontakt: Břeněk Michálek 734 226 037, parky@birdlife.czPoslední dny loňského roku nás trochu potrápilo počasí v ptačích parcích.
Ačkoli jsme rádi, že dochází k přirozenému zaplavování území v ptačích parcích, tentokrát bylo specifické a historicky největší. Nedošlo k němu na jaře, jak jsme zvyklí a také se hladiny zvedly tak vysoko, že jsme museli s dobrovolníky přehánět divoké koně a pratury na Josefovských loukách, kde jsme to stihli ještě před povodní. Z Josefovských luk se stalo "Josefovské moře".
Naštěstí se vše podařilo a koně i pratuři jsou nyní v bezpečí.
Celou tiskovou zprávu lze nalézt na stránkách ČSO: https://www.birdlife.cz/povodne-a-silvestrovske-podekovani-ze-spravy-ptacich-parku/.

Ve východní části Josefovských luk byly i během povodně sušší ostrůvky půdy, kde koně i pratuři zaplavení zdárně přečkali. Foto: O. Číp

Již tuto sobotu 30. 9. 2023 se koná vycházka v ptačím parku Josefovské louky

Právě vyšel časopis Ptačí svět, ve kterém se dočtete nejen o stávajících ptačích parcích, ale také o nově vzniklém ptačím parku Zbudovská blata a jeho obrovské dárcovské podpoře. Nové číslo si můžete přečíst zde: https://www.birdlife.cz/co-delame/publikace/ptaci-svet/ptaci-svet-3-2023/.

V ptačím parku Josefovské louky chystáme v září opět oblíbenou akci pro veřejnost Noc netopýrů, která proběhne 1. 9. od 16:30.

Na Josefovských loukách máme letos několik prvenství. Která to jsou, se dozvíte v naší tiskové zprávě: https://www.birdlife.cz/v-ptacim-parku-josefovske-louky-poprve-vyhnizdili-jerabi-popelavi-maji-dve-mladata/.

Pozvánka na akci "Noční příroda Josefovských luk ", která se koná 10 .6. Více informací naleznete v letáčku.

193!

V sobotu 13. 5. 2023 byl na Josefovských loukách u centrálního ptačníku pozorován další, v pořadí již 193. ptačí druh. Jde o kolpíka bílého (Platalea leucorodia), který symbolicky dorazil právě v den, kdy slavíme Světový den ptačí migrace. V České republice se tento tažný druh vyskytuje jen velmi vzácně, proto máme z tohoto pozorování velikou radost a věříme, že se kolpíkovi na Josefovských loukách bude líbit.


Ptačí ráj funguje!

Loni vytvořený Centrální ptačník na Josefovských loukách je plný života. Komu všemu se zde líbí a kdo zde hnízdí, nebo už vyvedl mladé se dočtete v naší tiskové zprávě zde: https://www.birdlife.cz/lakadlo-pro-bahnaky-i-lednacky-ornitologove-vytvorili-na-josefovskych-loukach-trihektarovy-mokrad-s-ostruvky/.

Foto: Břeněk Michálek

Vítání ptačího zpěvu

Děkujeme za podporu!

Díky štědré dárcovské podpoře se podařilo v našem nejstarším ptačím parku vykoupit další pozemky. Nyní zde ČSO vlastní nebo spoluvlastní 59 ha pozemků.
Pozemky, které jsme nově vykoupili, se nacházejí při východní straně Slavíkovského ptačníku (soustavy tůní) a budou tvořit jeho ochrannou zónu. Na tomto místě budeme moci nejen rozšířit pastvu praturů a divokých koní, ale částečně zvětšit i samotný Slavíkovský ptačník směrem na východ.

Podařilo se nám vykoupit i pozemky na východní straně parku, kde budeme moci nejen rozšířit pastviny, ale především zvětšit biotop zejména pro velmi vzácného vodouše rudonohého.
 
A do třetice se podařilo získat pozemky mezi Severním kanálem a Novou Metují, kde jsou nyní močály a pasou se tady pratuři a koně. Doufáme, že se zde třeba letos dočkáme úspěšného vyhnízdění jeřábů popelavých. 
 
Nejen výkupy nových pozemků jsou důležité, těmi to vlastně teprve začíná. Následuje správná a dobře cílená péče ve prospěch ptáků. Na Josefovských loukách jsme tak v loňském roce dokončili Centrální ptačník, který tvoří 5 velkých tůní o rozloze 4 ha. Ořezali jsme hlavaté vrby a posekali nepasené kanály. Ze „zbytků“ půdy z výkopu tůní jsme pak opravili cesty v celém ptačím parku. Upravili jsme ostrůvky navršením říčního štěrku (foto níže), kde věříme, že zahnízdí (nejen) kulíci říční. Na podzim plánujeme dovézt stádo koní, které nám pomůže s udržováním otevřené plochy.

Foto: nově navezený kačírek na ostrůvky

Ornitolog na drátě (speciál) - díl věnovaný ptačím parkům

Včera jsme odvysílali speciální díl oblíbeného pořadu Ornitolog na drátě, který byl věnovaný ptačím parkům. Chcete vědět, co se na Josefovských loukách v loňském roce povedlo a co chystáme v letošním roce? Které druhy (nejen) ptáků jsme zde loni spatřili a které očekáváme, že by mohli zahnízdit letos? Pusťte si náš speciální díl kdykoli zde: https://youtu.be/6qs1w1UZzzY

Pokud budete mít v sobotu 4.3. chuť nám pomoc uklidit ptačí park před hnízdní sezónou, jste srdečně vítáni!

Nové video z ptačích parků
S radostí vám představujeme nové video o ptačích rájích ČSO. Hlavními představiteli je příroda sama - ptáci, žáby, hadi, brouci a také pratuři, uherský stepní skot, exmoorští koně a v neposlední řadě pestrá flóra. Potěšte se s námi pohledem na parky, kde to žije.

Nové pozemky vykoupeny

Na Josefovských loukách se podařilo v listopadu vykoupit celkem 5,9401 ha pozemků, z čehož máme opravdu radost. Celkově zde nyní vlastní ČSO 56 ha, což je 66 % území.

Mapa zobrazující pozemky ve vlastnictví ČSO (označeno zeleně). 

Centrální ptačník na Josefovských loukách je hotov
Pět velkých tůní o rozloze dohromady přes 3 ha, Centrální ptačník, se podařilo přes zvodnění luk dokončit. Pomoci muselo pásové vozidlo dumper, pro které močály nejsou překážkou. Na jaře se máme na co těšit. Tůně budou magnetem pro táhnoucí i hnízdící ptáky.
Centrální ptačník a okrajové tůně na Josefovských loukách byly podpořeny z Norských fondů.


Zazimování ptačího parku
22. 10. 2022 (sobota) od 9:00, ve vstupním areálu u Starého Plesu (50°20’32.0“N, 15°56’30.0“E)
Brigádička na pomoc ptákům Josefovských luk. Dohlížet na nás bude stádo divokých koní i stádečko praturů a snad i opoždění ptačí migranti.
Oheň zajištěn, ale sváču s sebou!
Kontakt: Břeněk Michálek, parky@birdlife.cz, mob.: 734 226 037
Závěr sezóny 2022 v ptačím parku! Oheň, bekasiny, jeřábi a troška práce v podzimní atmosféře Josefovských luk. Opravíme před zimou ohrady, odmontujeme a uložíme naučné dřevěné cedule, aby netrpěly mrazem. Akce pro celou rodinu a všechny, kteří mají fortel a pracovní oděv.
Setkání s bukáčkem malým
Takhle krásně se správci ptačího parku Josefovské louky Břeňku Michálkovi ukázal bukáček malý. Tato naše nejmenší volavka žije velmi skrytě a zahlédnout ji lze jen zřídka. A to i kvůli tomu, že na našem území je vzácná - odhady hovoří o 70-100 hnízdních párech.
Přitom ještě v 60. letech 20. století byl bukáček naším nejrozšířenějším volavkovitým ptákem. V období 1960-1990 ale takřka vymizel. Naše rybníky ztratily druhovou pestrost a snížila se v nich rozmanitost potravy. To bukáčka, který se živí ve větší míře velkým hmyzem, poznamenalo. Na vině jsou zřejmě i problémy na zimovištích v subsaharské Africe.
Těší nás, že Josefovské louky jsou jedním z malá míst v Česku, kde kriticky ohrožený bukáček malý žije.


Ze života mladých vodoušů rudonohých
Na Josefovských loukách se podařilo nejen potvrdit opětovné vyhnízdění hlavního cílového druhu vodouše rudonohého (o tom jsme vám již psali), ale i úspěšné dovedení mladých vodoušů ke vzletnosti. To se podařilo zachytit fotopastí umístěné u ještě nedokončeného Centrálního ptačníku.

Racek chechtavý zahnízdil na Josefovkách
Máme další skvělou zprávu! Nový centrální ptačník ptačího parku Josefovské louky přilákal k hnízdění racky chechtavé - jsou zde dva páry.  Racek chechtavý je typickým obyvatelem mořských i vnitrozemských pobřeží v Evropě a na velkém území Asie, setkáme se s ním u řek, jezer, kolem mokřadů a rákosin. V Čechách početně zimuje.

Racek chechtavý hnízdil na českém území v druhé polovině 20. století velmi početně. Od 80. let však jeho stavy trvale klesají a dnes již patří k vzácně hnízdícím druhům. Hnízdí často v koloniích. Foto: Dušan Boucný


Vodouši rudonozí již vyvedli kuřátka
Tak jsme se dočkali i letos!  Čtyři roky po návratu vodouše rudonohého do východních Čech díky našemu ptačímu parku Josefovské louky (předchozích 40 let ve východních Čechách nehnízdil) se podařilo potvrdit jeho úspěšné vyhnízdění. Dvě mláďata bylo možné spatřit jen z vysokého stromu, 150 metrů daleko. A ve chvilkách kdy se objevila mezi stébly trávy a zrovna se neskrývala před zobáky volavek, motáků pochopů a vran i vyfotit (jak dokládají snímky níže). Na Josefovkách je letos několik párů vodoušů rudonohých. Podaří se nám zahlédnout i kuřátka dalších párů?

Kuřátko vodouše rudonohého můžete vidět nalevo od rodiče. Foto: Břeněk Michálek

Mládě vodouše rudonohého je v pravé části fotografie. Foto: Břeněk Michálek

Příběhy čejek na Josefovkách a v dalších ptačích parcích ČSO
Čejky chocholaté, elegantní výrazní bahňáci, kteří jsou jedním z cílových druhů ptačích parků ČSO. Letošní rok je zatím rekordně úspěšný v počtu hnízdění těchto impozantních ptáků, kteří se bohužel stali symbolem mizejících ptáků z naší přírody.
Na Josefovských loukách čejky hnízdí na několika místech, přispěl k tomu i nový centrální ptačník. Dokázaly úspěšně vyvést mláďata i téměř pod kopyty divokých koní, se kterými sdílí ptačí park. Podívejte se níže na fotopříběh.
Na Mnišských loukách  hnízdí dva páry  - zalíbila se jim nová tůň, kterou jsme vybudovali na podzim.
Třetí ptačí park ČSO - Kosteliska jsou domovem čejek již dlouho, bývá jich zde i několik desítek. Zaplavená Ptačí pole a přilehlé rozorané území jsou pro bahňáky magnetem. Skvělou zprávou je, že se letos o hnízdění pokouší i 2 prioritní druhy parku - pisily čáponohé a tenkozobci opační.  
Přečtěte si podrobnosti o čejčích příbězích a i dalších hnízděních v ptačích parcích: 
https://www.birdlife.cz/neuveritelne-hnizdeni-pod-kopyty-koni-a-dalsi-cejci-pribehy-z-ptacich-parku/


Čejka chocholatá, foto: Milan Koutník

Čejka sedí pevně na vejcích u zádě divokého koně. Foto: Alice Janečková

Čejka při stoupání vodní hladiny nastavuje hnízdo do výšky. Foto: Alice Janečková

Čejka chocholatá se svými mláďaty na Josefovských loukách. Foto: Alice Janečková

Vodouši rudonozí na Josefovských loukách
Každou chvilku čekáme mláďata nejvzácnějšího hnízdiče na Josefovských loukách – vodouše rudonohého. Na Josefkách jsou letos i díky novému centrálnímu ptačníku, který nabídl další vodní plochy s pozvolnými břehy rekordní 4 páry!

Vodouši rudonozí vyvedli mláďata na Josefovských loukách poprvé v roce 2019. Od té doby hnízdí pravidelně. Foto: Alice Janečková

Další druh vodouše na Josefovských loukách letos na jaře  - vodouš tmavý. Foto: Alice Janečková

Jarní aktivita ptáků na Josefovských loukách
V ptačím parku Josefovské louky je stále na co se dívat. Migrace pokračuje a vodní plochy a podmáčené louky ptačího parku lákají hejna k odpočinku.
Při pravidelném monitoringu jsme napočítali minimálně 8 hnízd čejek, minimálně 3 tokající páry vodoušů rudonohých, velké hejno (100ks!) bekasin otavních (některé již tokaly), párují se oba druhy čírek (modrá i obecná), ukázal se vzácný břehouš černoocasý a dva dny se v parku zdržovaly i slučky malé.

Vzácný břehouš černoocasý. Foto: Dušan Boucný

Nový pozemek na východě Josefovek
Podařilo se nám vykoupit nový úzký pozemek o výměře 1142 m2 na levém břehu řeky Ploučnice, který dotváří komplex pozemků vlastněných ČSO na východě ptačího parku. Po zavedení pastvy se počítá s tím, že tu povede přípojka na elektrickou energii k nejbližšímu stavení.

Foto: Břeněk Michálek

Jarní migrace na Josefovských loukách
Nejkrásnější období pro pozorování ptáků začalo. Jarní migrace je v plném proudu. I Josefovské louky přivítaly první hosty, kteří zde odpočívají během své dlouhé cesty - jespáci bojovní, čejky chocholaté, vodouši rudonozí, čírky modré a čírky obecné. Objevily se i další vzácné kachny - ostralka štíhlá nebo hvízdák euroasijský. Čejky a čírky na Josefovských loukách i pravidelně hnízdí.

Slavíkovský ptačník si vyhlédlo hejno jespáků bojovných, v pozadí i čírka modrá (malá kachna s bílým proužkem nad okem) a čejka chocholatá. Foto: Alice Janečková

Jespáci bojovní v doprovodu čírky obecné (zřetelně se pozná podle nažloutlého zrcátka v zadní části těla, samec-na snímku má zeleno-rezavou hlavu). Foto: Alice Janečková

Ostralka štíhlá - vzácný elegantní host Josefovských luk na jaře 2022 (na snímku samec). Foto: Petr Šaj

Josefovské louky se těší z důležitých darovaných pozemků
Skvělé pokračování příběhu darovaných pozemků! Město Jaroměř v roce 2020 poskytlo velkorysý dar v podobě téměř 4 ha pozemků pro Ptačí park Josefovské louky a letos darování půdy pokračuje. Dlouholetý sympatizant ptačího parku pan Petr Potoček rozhodl, že část svých pozemků, které nejsou nijak hospodářsky využívané, věnuje České společnosti ornitologické. Srdečně děkujeme! Věříme, že tento typ podpory bude v ptačích parcích častější.
Darované části pozemků sice nejsou velké (0,26 ha), ale naprosto zásadní. Tvoří například část východní pastviny, kde jsou jediné stromy, které slouží jako úkryt divokým koním při letních vedrech nebo při silném větru. Na jihu se zase darovaná část pozemku nachází v bobřím teritoriu.
Fotopast umístěná právě na těchto pozemcích spolupracující organizací JARO Jaroměř ukazuje bobra nebo vydru.
Přesné poloviční vlastnictví zajištuje, že tyto pozemky ptačího parku budou navždy sloužit jen přírodě.

Vydra říční se mihla před fotopastí na nově darovaných pozemcích Ptačího parku Josefovské louky.


Fotopast je umístěna v bobřím teritoriu, jak i dokládá snímek z fotopasti.

Děkujeme všem dobrovolníkům sobotní akce Jarní přípravy Josefovských luk! Ptačí park je díky vám skvěle připraven na jarní ptačí hosty (nejen). Přinášíme fotogalerii z akce.


Tůně Centrálního ptačníku na Josefovských loukách kypí životem. Rukavice - takhle říkáme jedné z tůní nově vznikajícího ptačníku se zalíbila jeřábům popelavým a čejkám chocholatým. Foto: Břeněk Michálek

Jeřábi popelaví u nové tůně Centrálního ptačníku.


Zde jeřábi popelaví v doprovodu čejek chocholatých. Věříme, že Centrální ptačník při jarním tahu přiláká další druhy ptáků.

Srdečně zveme na jarní přípravy Josefovských luk
Přidejte se k nám a sejděme se v sobotu 26. 2. 2022 od 9:00 u Podklasního mlýna (50.3423N, 15.9380E) pod Josefovem.

V PTAČÍM PARKU navezeme říční štěrk na ostrůvky kulíků a čejek, ořežeme hlavaté vrby, vyřežeme nálety a vysekáme stařinu na hnízdištích bahňáků.
Těšíme se na Vás!Nové pozemky do spoluvlastnictví na Josefovských loukách
V ptačím parku Josefovské louky se podařilo vykoupit nové pozemky o výměře 0,2906 m2 v celkové částce 36 325 Kč. Jedná se o spoluvlastnické podíly. Polovina z těchto pozemků je část posledních parcel na pastvině divokých koní u Staré Metuje, které ještě nejsou plně ve vlastnictví ČSO. Tyto pozemky jsou pro nás velmi důležité, neboť jsou v letošním roce zařazeni do projektu Obnova jižní části závlahy na Josefovských loukách. A bez jejich spoluvlastnictví by byla příprava celé akce velmi komplikovaná.

Nové pozemky tvoří "lesní pastvinu", patří sem i část okružní stezky a kousek Jižního zavlažovacího kanálu. 

Nové výkupy na Josefovských loukách
Do spoluvlastnictví ČSO byly připsány pozemky o celkové výměře 0,5241 m2 v částce 43 171 Kč na Josefovských loukách. Díky koupi tohoto podílu pozemků se ČSO stala majoritním vlastníkem komplexu pozemků v centrální části ptačího parku. Část těchto pozemků tvoří i ČSO využívaná severní větev zavlažovacího systému.

Nové pozemky na Josefovských loukách. V popředí Severní zavlažovací kanál. Foto: Břeněk Michálek

Centrální ptačník na Josefovských loukách již překypuje vodou
Na Josefovských loukách se dokončují největší terénní práce za historii parku. Centrální ptačník o velikosti vodní plochy přes 3 ha bude již na jaře příštího roku sloužit ptákům, přestože se pravděpodobně stále bude pracovat na odvozu zeminy. Příznivý průběh podzimu umožnil rychlý pokrok v hloubení, ale po nedávných deštích a sněžení je odstranění vyhloubené zeminy těžko proveditelné. Zemina poslouží především na opravu cest v celém ptačím parku.
V příštím roce chystáme obnovu celé jižní větve zavlažovacího systému, která je zarostlá nálety a zanesena sedimenty. Pro správné fungování nového ptačníku bude zprovoznění přilehlých zavlažovacích kanálů a hradítek zásadní. Zároveň na plochu s novými tůněmi rozšíříme pastvinu, tak aby koně a pratuři nové dílo udržovali nezarostlé a tedy přívětivé pro bahňáky.


Zimní atmosféra Josefovských luk
Sdílíme s Vámi pohádkovou zimní atmosféru Ptačího parku Josefovské louky z konce listopadu. Autorem fotografií je Alice Janečková.
Nákup orné půdy na Josefovských loukách
Některé pozemky na Josefovských loukách vlastníci dlouhodobě nechtějí prodat, ale jsou je ochotni směnit za jiné. Proto jsme vykoupili v Jasenné, nedaleko ptačího parku, ornou půdu o celkové rozloze 5,65 ha a začínáme s vlastníky znovu jednat. Tentokrát o směnách pozemků. Držte nám palce.

Centrální ptačník, který právě budujeme na Josefovských loukách je již plný vody.  Foto: Břeněk Michálek

Podívejte se na live stream z Josefovských luk
David Číp z ochranářské skupiny Jaro Jaroměř vás provede po ptačím parku. Uvidíte ochranářská opatření v parku - broukoviště, hadník, zimoviště pro obojživelníky, hloubení Centrálního ptačníku, exmoorské divoké koně, živou lávku, proč a jak park udržujeme a mnoho dalšího. Dozvíte se spoustu zajímavých informací jak chráníme přírodu na Josefovských loukách a vytváříme vhodné podmínky pro luční bahňáky a další ptáky, ale i třeba i pro vzácné obojživelníky a hmyz.
Live stream vznikl 30.října 2021, při akci Zazimování ptačího parku.
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=410802913906633

Děkujeme dobrovolníkům podzimní brigády na Josefovských loukách
Na Josefkách už je hotových několik tůní vznikajícího impozantního Centrálního ptačníku. Ne všechno však zvládnou stroje. O posledních říjnovém víkendu se do ptačího parku vypravili dobrovolníci, aby pomohli ze zazimováním parku a tradiční údržbou. Děkujeme všem zúčastněným!

Do velké mělké tůně s ostrůvky budoucího Centrálního ptačníku na Josefovských loukách už prosakuje spodní voda. Foto: Břeněk Michálek

Brigáda na loukách Josefovských 30. 10. 2021. Ořezáváme a pálíme výmladky hlavatých vrb během již tradičního Zazimování Josefovských luk. Foto: Eva Pleskotová

Další pozemky na Josefovských loukách
Nové pozemky o celkové výměře 0,52 ha v Ptačím parku Josefovské louky byly zapsány do vlastnictví ČSO. Jedná se o spoluvlastnické podíly.  Pozemky jsou částečně zaplavitelné, v bezprostřední blízkosti vznikajícího Centrálního ptačníku. Vzhledem k návaznosti na ptačník budou dalším vhodným biotopem pro mokřadní ptáky.

Exmoorští koně pomáhají se spásáním Josefovských luk, svými kopyty narušují půdu, která zůstává vlhká a bahnitá. A to vyhovuje bahňákům.

Začali jsme hloubit nový ptačník na Josefovských loukách
V úterý 26. října jsme začali v ptačím parku Josefovské louky s hloubením nového ptačníku. Postupně tu vznikne soustava různě velkých mělkých tůní s ostrůvky o velikosti 3 hektary. Významně tak rozšíříme již existující mokřad, který pomůže nejen vzácným ptákům, ale i obojživelníkům či vážkám a přispěje k zadržení vody v regionu.
Takhle v úterý vypadalo vyměřování a první bagrování.Aby do parku mohla těžká technika, museli jsme z části podmáčených luk odvést vodu, která se sem zase brzy vrátí a s ní i ptáci a další živočichové, kteří ocení nový ptačník. Ten bude sloužit k hnízdění už příští jaro. „Věříme, že ptačník přiláká další vzácné druhy ptáků jako je například pisila čáponohá. Ta se v parku už dvakrát zastavila, ale díky ptačníku bude k vidění častěji. Stejně jako další vzácné druhy ptáků,“ říká správce parku Břeněk Michálek.
A proč zrovna ptačník?
„Protože rybník je pro ryby a ptačník pro ptáky – zajistí jim obživu i místo k hnízdění a těm migrujícím poskytne možnost načerpat síly během jejich dlouhé cesty. A líbit se bude i obojživelníkům, hmyzu a dalším obyvatelům mokřadů,“ vysvětluje Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické. „Srdečně děkujeme všem dárcům, kteří na vybudování ptačníku přispěli a pomohli tak zajistit kofinancování projektu z Norských fondů“.

Úspěšný Festival ptactva na Josefovských loukách
O proběhnutém víkendu, v sobotu 2.10., se mohli účastníci Festivalu Ptactva na Josefovských loukách těšit ze zajímavých ptačích pozorování. Viděno (nebo slyšeno) bylo na 40 druhů ptactva. Mezi nimi bekasiny otavní, jespáci bojovní, čírky modré, vodouši šedí a kropenatí, vodouš rudonohý, potápky malé, ťuhýci obecní i šedí, hejno holubů hřivnáčů (220 ex.), volavky popelavé, ledňáček říční, skřivani polní a mnoho dalších. Akce byla zakončena kroužkováním, které potěšilo nejen děti...-)
Děkujeme všem za účast!

Bekasiny otavní na Josefovských loukách pravidelně hnízdí. Foto: Dušan Boucný

Ťuhýk šedý je impozantní pták, kterého je možno spatřit na vyvýšených větvích či drátech, kde se rozhlíží po kořisti. Foto: Dušan Boucný 

Festival ptactva na Josefovských loukách
Sraz v sobotu 2. 10. od 8:00hod ve vstupním areálu ptačího parku (50°20’32.0“N, 15°56’30.0“E). Pohleďte zblízka do rukou ornitologů na kroužkování ptačích migrantů. Podívejte se silnými dalekohledy do nitra tůní Ptačníku i pastviny divokých koní a praturů. Přijďte na Festival ptactva na Josefovských loukách! Prožijte fenomén ptačí migrace, kdy tisíce ptáků cestují do teplejších krajin na jihu. Každoroční akce pro malé i velké, vedena odborníky z České společnosti ornitologické. Pevná obuv podmínkou. Vstup volný. Kontakt: Břeněk Michálek (josefovskelouky@birdlife.cz, 734 226 037).

Úspěšná hnízdění na Josefovských loukách
I tento rok se nám podařilo potvrdit zdařilé vyhnízdění hlavního cílového druhu Ptačího parku Josefovské loukyvodouše rudonohého. Průběh hnízdění bylo letos obtížné sledovat, protože ptáci si vybrali málo přehlednou část parku. Přesto se poštěstilo na začátku července vyfotografovat odrostlé mládě. Josefky tak zůstávají jedním z mála míst v Čechách, kde tento sympatický bahňák hnízdí.

Juvenilní vodouš rudonohý na Josefovských loukách 6. 7. 2021. Foto: Alice Janečková

Věrný ptačímu parku díky dostatku potravy také zůstává elegantní dravec ostříž lesní. Jako u mnoha dalších druhů je jeho hnízdění tento rok výrazně posunuté. Mláďata jsme zaznamenali až teď v srpnu. Nyní již vesele poletují s rodiči v blízkosti vysokých topolů kolem Nové Metuje, kde k hnízdění opakovaně využívají stará hnízda hřivnáčů a vran.

Jedno ze dvou mláďat ostříže lesního na Josefovských loukách 8. 8. 2021. Foto: Alice Janečková

Děkujeme účastníkům letošního pracovního tábora!
V neděli 1.8. skončil Volný pracovní tábor na Josefovských loukách. I díky rekordní účasti se nám podařily náročnější úkoly jako oprava cesty ve vstupním areálu parku navezeným kamenivem, každoroční seč a sklizeň trávy, tentokrát znesnadněná vlivem zatopení, podsekání západní ohrady, příprava pastvy kolem Slavíkovského ptačníku a mnoho dalšího.  Stihli jsme však i komplexní ranní monitoring, odchyt a kroužkování ptáků i kontroly letních kolonií netopýrů v pevnosti. Ohromný dík všem brigádníkům, kteří vážili cestu z celého Česka!

Opravujeme cestu ve vstupním areálu ptačího parku. Děkujeme josefovským kameníkům za darování materiálu! Foto: Břeněk Michálek

S hrabáním a odklízením trávy ze vstupního areálu se poprali studenti ze střední školy zemědělské v Chrudimi. Foto: Břeněk Michálek

Atrakcí začátku tábora bylo vypouštění odrostlých mláďat čápů ze záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Jaroměři. Čápi nás pak provázeli po celou dobu tábora. Na Josefkách našli ideální loviště svých prvních dní svobodného života. Foto: Břeněk Michálek

Každoroční kroužkování ptáků s Petrem Škoblukem. Foto: Břeněk Michálek

Centrální ptačník na Josefovských loukách - SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
Nový centrální ptačník zaručeně přitáhne další druhy ptáků a rozšíří hnízdní podmínky již stálým obyvatelům parku – čejkám, bekasinám, čírkám a vodoušům rudonohým. Přijďte se podívat na Slavnostní zahájení projektu, kde uvidíte, jak bude ptačník vypadat a fungovat. 27. 8. 2021 od 16:00 na správě ptačích rezervací ČSO v Josefově. Navazovat bude Noc netopýrů.

Noc netopýrů již pošesté na Josefovských loukách
Srdečně Vás zveme v pátek 27.srpna do Ptačího parku Josefovské louky, kde se koná Noc netopýrů. Od 16.30hod proběhne přednáška na správě ptačího parku, v 18.30hod se podíváme do josefovského podzemí, kde budeme pozorovat vrápence malé a od 19.30hod nás čeká chytání a demonstrace netopýrů o Podklasního mlýna pod Josefovem.
Více informací zde: https://www.birdlife.cz/noc-netopyru-v-josefove-a-ptacim-parku/


Ptačí rodinky na Josefovských loukách
Kuřátka čejek chocholatých a kulíků říčních pobíhají v tuto chvíli na Josefovských loukách. Čejek jsou minimálně 3 rodinky a mláďata jsou různě stará.
Čejky chocholaté patří k ohroženým druhům zemědělské krajiny. Kdysi běžný druh našich polí téměř vymizel "díky" intenzivnímu zemědělství s velkým množstvím chemie. Na Josefovských loukách hnízdí pravidelně.
Pozorovat v ptačím parku lze i chřástala kropenatého.

Kuřátko čejky chocholaté. Foto: Tomáš Bělka

Kulíka říčního poznáte podle rychlého cupitavého pohybu, který se často a náhle zastaví. Vidět ho můžete na odkrytých březích rybníků nebo zamokřených loukách či polích. Foto: Břeněk Michálek

Dvě pisily čáponohé na Josefovských loukách
Jeden z nejkrásnějších bahňáků, impozantní pisila čáponohá, pobývá právě v těchto dnech na Josefovských loukách. Poznáte ji snadno. Má štíhlý rovný zobák a až 17 cm dlouhé červenorůžové nohy. Jinak je zbarvená černobíle. V České republice se vyskytuje ojediněle a hnízdí velmi vzácně.

Elegantní bahňák pisila čáponohá se u vody nedá přehlédnout. Foto: Dušan Boucný

Lelek lesní na Josefovských loukách
S radostí pozorovali návštěvníci Ptačího parku Josefovské louky lelka lesního. Tento trochu záhadný, skrytě žijící pták je aktivní za soumraku a v noci, den tráví přitisknut k zemi, pařezu nebo podélně k větvi stromu. A je téměř neviditelný. O to větší štěstí, že se ho podařilo vyfotografovat!

Lelek lesní se živí létajícím hmyzem, který loví za letu do široce rozevřeného zobáku. 

Druhý ptačník na Josefovských loukách
Díky schválené dotaci Norských fondů na rok 2021 na Josefovských loukách vybudujeme další ptačník, který rozšíří ten stávající o 3 ha vodních ploch. Navíc vzniknou ještě okrajové tůně, největší z nich na nově koupených pozemcích úplně na východě parku. Josefovské louky tak budou opět ještě atraktivnější pro bahňáky a vodní ptáky!

Letecký pohled na Josefovské louky. ČSO vlastní již téměř 47 ha pozemků, což je nadpoloviční většina ptačího parku.

ČSO je vlastníkem nového, krásně podmáčeného pozemku o výměře 0,4 ha na jihu Ptačího parku Josefovské louky. Jednání o koupi trvala několik let, o to větší máme radost...


Nejnovější pozemek ČSO v Ptačím parku Josefovské louky na začátku dubna 2021, foto: Břeněk Michálek

Jarní tah na Josefovských loukách
Rekordní počet (minimálně 80!) jespáků bojovných se v těchto dnech vyskytuje na Josefovských loukách! Jsou k vidění na podmáčených místech, kde nám s hospodařením pomáhají divocí koně. Zajímavostí toho bahňáka je, že samci jespáků bojovných mají v době toku bohaté péřové různobarevně zbarvené límce kolem krku (bílé, rezaté, černé, skvrnité apod.). Jak i dokládá snímek níže.


Jespáci bojovní na Josefovských loukách v březnu 2021, foto: Radko Waldhauser


Hejno jespáků bojovných v letu na Josefovských loukách v březnu 2021, foto: Radko Waldhauser


Vrátily se již i všechny významné hnízdící druhy - čejky chocholaté, kulíci říční, bekasiny otavní, čírky modré i vodouši rudonozí.

Vodouš rudonohý patří k nejvzácnějším druhům hnízdícím na Josefovských loukách, foto: Luděk Boucný

Na Josefovských loukách se narodilo pratuřátko!
„Ranní telefonát od strážce parku Oty (dříve známého jako Ranger Ota) nevěštil nic dobrého. Povodeň, uniklá zvířata, zničená ohrada? Nic takového. Ota se svěřuje, že si nejdříve myslel, že je u praturů srnka, ale vyklubalo se z ní pratuřátko!“, dělí se o pozdvižení z víkendu správce parku Břeněk Michálek.
Jak je možné, že „jalovice“ bez přítomnosti samce porodila o víkendu mládě? Co se dělo na pastevní rezervaci v Milovicích před jejím podzimním transportem na Josefovské louky ví asi jen ona. Každopádně, ptačí park má od páteční noci nového spásače.
Při případné návštěvě Josefovských luk prosíme o držení psů na vodítku. Riziko povodně, zdá se pominulo, stezky v parku jsou tedy opět otevřeny.

Pratuřátko druhý den života. Foto: Ota Valeš

Pratuří máma čistí po porodu své mládě. Foto: Břeněk Michálek

Námraza na Josefovských loukách
Takto pohádkově vypadaly Josefovské louky za tuhých mrazů v polovině února. Podařilo se nám zachytit i chřástala vodního.
Fota: L.Klíž

Chřástal vodní na Josefovských loukách v únoru 2021.

Zimující ptáci na Josefovských loukách
Na Josefovských loukách tráví zimu rekordní čtyři kalousi pustovky! Bekasina otavní, symbol parku, je letos výjimečně k vidění dokonce na silně zasněžených loukách. Na mokvajících místech nebo na březích kanálů sbírají potravu i malá hejnka. Vzácně se dá zahlédnout také další cílový druh bahňáka – čejka chocholatá.

Jeden ze čtyř kalousů pustovek na Josefovských loukách v lednu 2021, foto: Břeněk Michálek


Co přimělo druhy, které obvykle zimují v mírnější západní a jižní Evropě, zůstat na Josefovských loukách je otázkou.
K vysvětlení opět svádí přítomnost velkých spásačů – divokých koní a praturů. Pozorování rovněž vzácných lindušek horských, sbírajících potravu v místech, kde kopytníci právě rozdupali sníh a odkryli zemský povrch, naznačuje, jak moc je přítomnost velkých zvířat pro ptáky důležitá.

Linduška horská zimující v Ptačím parku Josefovské louky.

Ovčárna na Josefovských loukách připsána do vlastnictví ČSO
O 2 ha nových pozemků, kterým se říká Ovčárna, se rozrostl Ptačí park Josefovské louky. Pozemek byl vložen do katastru pod vlastnictvím ČSO. Jedná se o velmi atraktivní území pro ptáky - pozorovány zde byly čírky, bekasiny, jeřáby, slučky nebo bekasiny otavní
Plánujeme zde vybudovat velkou mělkou tůň s 2 ostrůvky a 2 poloostrovy. U nich bychom rádi postavili i pozorovatelnu.

Ovčárna v Ptačím parku Josefovské louky v lednu 2021, foto: Zdeněk Vermouzek


Permanentně podmáčený pozemek byl vykoupen z již nashromážděných dárcovských peněz, foto: Zdeněk Vermouzek

Nový pozemek na Josefovských loukách
2 ha permanentně mokré louky, které se říká Ovčárna, hned u hlavních stavidel, by měly již brzy také patřit ČSO. V loňském roce se louku podařilo i podruhé posekat a letos na jaře zde byly nádherné rozlivy, které přitahovaly čírky, bekasiny, jeřáby nebo slučky. Prokázáno bylo i hnízdění bekasiny otavní
V aktuálním projektu Norských fondů se na tomto pozemku počítá s velkou mělkou tůní s 2 ostrůvky a 2 poloostrovy. U nich bychom rádi postavili i pozorovatelnu.
Pozemek bude vykoupen z již nashromážděných dárcovských peněz.

Josefovské louky na podzim 2020.

Čírka modrá se na jaře 2020 objevila opakovaně na Josefovských loukách (nahoře samička, dole samec). Foto: Luděk Boucný


Nádherně zbarvený samec čírky obecné - i jeho přitáhly jarní rozlivy na Josefovských loukách. Foto: Dušan Boucný

Ptačí park Josefovské louky se opět rozrůstá
Téměř 4ha mokřadních luk darovalo město Jaroměř ČSO v ptačím parku Josefovké louky. Zastupitelstvo města tak učinilo revoluční rozhodnutí v nakládání s krajinou.
Více se dočtete v tiskové zprávě: https://www.birdlife.cz/josefovske-louky-se-rozrostou-mesto-jaromer-nam-darovalo-4-ha-mokradnich-luk/

Mokřady na Josefovských loukách jsou ukázkou funkčního zadržování vody v krajině.


Koně máme na Josefovských loukách od ledna 2018. Letos k nim přibyli pratuři.

Další ptačí rarity na Josefovských loukách
Sýkořice vousatá - symbol východočeské ornitologie se vůbec poprvé v historii parku objevila na Josefovských loukách, a to nikoliv v rákosí, ale na pastvině praturů.
Zajímavostí je i pozorované rekordní hejno s 12 ks lindušek horských.

Sýkořice vousatá na Josefovských loukách v listopadu 2020.


Jedna zde dvou jalovic praturů, které se pasou na Josefovských loukách.


Linduška horská, foto: Tomáš Bělka

Na Josefovských loukách jsme vypustili pratury! Dvě mladé jalovice spásáním křovin a dřevin a rovněž rozdupáváním půdy pomohu vytvořit vhodné podmínky pro mokřadní a luční ptáky. Připojí se tak ke stádu koní, jehož domovem jsou Josefovské louky od ledna 2018. Koně výrazně přispěli k pestré rostlinné mozaice luk vhodné pro potravu, hnízdění a úkryt ptáků.
Více informací k praturům naleznete zde v tiskové zprávě:  https://www.birdlife.cz/na-josefovskych-loukach-jsme-vypustili-dva-pratury/     Pratuři právě přijeli na Josefovské louky.... Foto: Břeněk MichálekÚkolem praturů bude okusem potlačovat dřeviny, které jsou v některých částech parku nežádoucí, například rozrůstající se vrby a hlohy. Ilustrační foto z Milovic.


Na Slavíkovském ptačníku na Josefovských loukách můžete takto krásně vidět ledňáčka říčního. Pokud se půjdete projít po návštěvnickém okruhu, určitě si všimnete nového "odpočívadla obrů", které vytvořil pro návštěvníky parku josefovský řezbář Jan Paďour z padlého kmene mohutného topolu.

Ptačí park Josefovské louky je zase o něco pestřejší. V těchto dnech na dvou místech pracují bagříky, které vytváří nové mělčiny pro bahňáky. V září si nová bahniště přiletěly prohlédnout dva ze vzácněji pozorovaných bahňáků parku – jespák obecný a vodouš tmavý. Ptačí rezervace má i nové dvojhradítko na regulaci vody ve Slavíkovském kanálu, které na popud ČSO vytvořil Statní pozemkový úřad.

Jespák obecný na Josefovských loukách. Foto: Tom Jeřábek


Nově vzniklá bahniště lákají v době podzimního tahu k zastávce například vzácné druhy bahňáků.


Josefovky mají i nové dvojhradítko na regulaci vody.
Přišla úžasná zpráva! Zastupitelstvo města Jaroměř schválilo bezplatný převod  3,8 ha městských pozemků, které jsme původně měli kupovat. Stalo se tak díky dlouhodobé dobré spolupráci s ČSO  a my jsme za to velice rádi. Získáme tak i břehový pruh Nové Metuje podél severní hranice parku, kde vytvoříme odpočívadla s pozorovacími stěnami.
Na Josefovských loukách lze pozorovat například čápy černé, chřástaly kropenaté nebo žluvy hajní.
Čáp černý, foto: Dušan Boucný
Vodouš kropenatý, foto: Tomáš Bělka

Žluva hajní, foto: Dušan Boucný

Na Josefovských loukách vzlétají poslední letošní mláďata čejek chocholatých, jak se můžete podívat na snímku níže. Skvělou zprávou je, že i letos tu hnízdí ostříži lesní a je už možné pozorovat letošní přírůstky.

Odrostlé mládě čejky chocholaté (vlevo) s rodičem na Josefovských loukách, foto Břeněk Michálek


Ostříž lesní, foto Jan Ševčík

Co se děje na Josefovských loukách?
Ze vzácných jarních hostů nás potěšila svojí přítomností v parku i koliha malá, husice rezavá nebo jespák šedý. Zařadily se tak k dudkovi, volavce stříbřité a labuti zpěvné, na jejichž zastávku během jarního tahu jsme obzvláště pyšní.

Koliha malá - foto Tom Pospíšil


Jespák šedý - foto Tomáš Bělka


Husice rezavá - foto Jan Ševčík
Často lze pozorovat ledňáčka říčního - dá se nádherně nafotit jak sedí na ptačníku na zapíchnutých větvích a loví střevličky. Bude hnízdit někde u hranic parku.
Foto: Břeněk Michálek


Velmi aktivní byli letos strnadi luční - ozývali se po celém parku a podle hlasové aktivity samců by mělo hnízdit několik párů.
Foto: Tomáš Bělka

Další vzácný host na Josefovských loukách! Labuť zpěvná. Prosíme návštěvníky, aby labuť pozorovali a fotografovali pouze ze stezky a příčné cesty a nepřibližovali se přes louky k vodní hladině ptačníku.

Vzácný host ze severu - labuť zpěvná. Foto M. Hlávka


Zde labuť zpěvná společně s volavkou bílou a vodoušem šedým.

Vzácný chocholatý host na Josefovských loukách!
Čtěte více na https://www.birdlife.cz/na-josefovskych-loukach-je-dudekZ jarního dění na Josefovských loukách:
 Přestože svět se vlivem pandemie téměř zastavil, v ptačím parku máme napilno. Po poklesu vody v řece jsme provedli každoroční několika hodinový rituál spouštění a usazování stavidel, aby voda mohla proudit do zavlažovací soustavy. Připevnili jsme nový velký ukazatel k odbočce do parku na Starém Plese, nainstalovali meteorologickou stanici na domek ve vstupním areálu (naměřené hodnoty si můžete kontrolovat v okně domečku) a dle potřeby nastavujeme proudění vody všemi deseti hradítky na zavlažovacích kanálech. Ještě začátkem dubna byly mrazivé noci, takže se naskýtal neskutečný pohled na ptáky v omrzlé krajině.
Zde čejka chocholatá, kulík říční a čírka modrá na omrzlém ptačníku.
 

Máme velkou radost! Kriticky ohrožený vodouš rudonohý zahnízdil na Josefovských loukách a poprvé v jejich historii tu vyvedl mláďata.️ Více s emůžete dozvědět na webu ČSO. Vodouš rudonohý byl jedním z našich toužebně očekávaných cílových druhů, v jehož zahnízdění jsme lehce doufali. V celé republice jich je ale pouze několik desítek párů a to ještě především v jižní části. O to cennější tato zpráva je.
Ptákům bahňákům se v našem ptačím parku daří díky zamokřeným loukám a mokřadům, které právě teď v období sucha ukazují svůj význam pro zadržení vody v krajině.
Zde fotografie jednoho z mláďat. Foto Alice Janečková.


A zde dospělý pták. Foto Marian Polák.

DĚKUJEME! ČSO je nadpolovičním vlastníkem Josefovských luk a koně se prohánějí po našem!

Milí přátelé opravdu ze srdce děkujeme za neskutečnou podporu, díky které jsme mohli uskutečnit vůbec největší nákup na Josefovských loukách. Již před Vánocemi jsme koupili první z celkem šesti hektarů předjednaných pozemků a tento týden jsme nakoupili i dosud největší plochu – čtyřhektarovou koňskou pastvinu, kterou nám dosud pronajímala církev. ČSO tedy kontroluje 52% ptačího parku, což je celkem plocha (včetně spoluvlastnictví) o rozměrech 39,7 ha. Dárcovská odezva nás opravdu dojala, za dva měsíce se podařilo shromáždit více než 1,5 milionu Kč, které nejen, že pokryly všechny nákupy, ale ještě zbyde na nezbytné další výdaje související s vyřízením nákupů i na případné další menší výkupy.
Aktuální stav vlastnictví pozemků si můžete prohlédnout zde: http://bigfiles.birdlife.cz/JLPozemky.pdf


Srdečně děkujeme všem dárcům, kteří posílají peníze na Josefovské louky! Je vás opravdu hodně a díky tomu jsme již před Vánocemi mohli uskutečnit první nákup z  předjednaných pozemků. Za 234 763 Kč jsme vykoupili 1,2 ha cenných pozemků – např. se podařilo získat louky těsně přiléhající ke Slavíkovskému ptačníku, tedy největší soustavě tůní, kde budou tvořit důležitou nárazníkovou zónu mezi strojově sečenými loukami a ptačníkem. Další širší pruh pozemků jsme získali ve střední části luk a díky tomuto výkupu se podařilo scelit pozemky o výměře 5 ha.

Jak to v současnosti vypadá s pozemky ve vlastnictví ČSO si můžete prohlédnout na mapě zde: https://www.birdlife.cz/co-delame/vyzkum-a-ochrana-ptaku/ochrana-lokalit-a-prostredi/josefovske-louky/kupte-si-pozemek-na-josefovskych-loukach/

Největší nákup cca 4 ha pozemků nás čeká přibližně na konci ledna, kdy byćhom měli vykupovat celou dosavadní koňskou pastvinu za 883 000 Kč. Podle neuvěřitelného množství darů, které stále přicházejí je zřejmé, že se tato částka podaří shromáždit a ČSO získá konečně nadpoloviční většinu pozemků a bude tak moci ještě lépe ovlivňovat ochranu ptáků!!
DĚKUJEME!!!

Ohromná příležitost pro Ptačí park! Hned na začátku roku 2019 máme možnost vykoupit celou dosavadní koňskou pastvinu! Po několik letech předjednávání koupě církevních pozemků jsme totiž dostali cenově výhodnou nabídku, která se nebude opakovat. Exmoorští koně, kteří nám významně pomáhají s hospodařením v Ptačím parku, zde dosud běhali po pronajatých (a tedy vlastnicky nejistých) pozemcích. Nyní může být celá koňská pastvina v majetku ČSO.

A  jak koně Josefovským loukám pomáhají?  Vypasené plochy, které se střídají s vyššími porosty trávy, rozdupaná zem a trus poskytují ptákům ideální místo pro sběr potravy. Ostatně tento nový biotop již ocenili kromě ptáků bahňáků i celoevropsky chránění motýli modrásci bahenní.

Celkem nyní můžeme vykoupit cca 6 ha klíčových pozemků - celou koňskou pastvinu, část kanálů, tedy tepen a žil ptačího parku, a důležité louky v okolí největších tůní.
To vše za 1 170000 Kč. Část těchto peněz již máme, ovšem přibližně dvě třetiny ještě potřebujeme shromáždit a to do konce ledna!
Podpoříte prosím dosud největší výkup v historii Ptačího parku? Uspějeme-li , stane se ČSO konečně nadpolovičním vlastníkem Josefovských luk a získá celkem 39,7 ha, které budeme moci v klidu obhospodařovat co nejlépe pro ptáky.
Děkujeme!

Ptačí park Josefovské louky posloužil v reportáži ČT jako ukázkový případ zadržování vody v krajině.Na tomto odkazu najdete celou reportáž: www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/218411000140913-udalosti-v-regionech/video/643460

Josefovských luk se sucho netýká! Ptačí park překypuje životem.
Přibývá hnízdících párů čejky chocholaté, přímo na Slavíkovském ptačníku zahnízdili kulíci říční, ale největší radost nám udělalo zahnízdění vzácné, skrytě žijící kachny čírky modré (ilustrační foto).Novou reportáž o Ptačím parku Josefovské louky z pořadu ČT Chcete mě najdete na : http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095970013-chcete-me/218562221300003/video/597892 

Ptačí park opět rozšířen! Díky ohromné podpoře dárců jsme mohli hned zkraje nového roku opět vykupovat pozemky - celkem 1,5 ha za 263976 Kč.
Konkrétní platby provedené ve dnech 4.1., 14.1. a 12.2. můžete vidět na našem transparentním účtu.
Současná rozloha pozemků v Ptačím parku Josefovské louky ve vlastnictví ČSO tak činí 32,6 ha (vč. spoluvlastnictví), což představuje 42,6 % rozlohy parku.
Všem dárcům srdečně děkujeme za podporu!

Na Josefovské louky dnes ornitologové dopravili divoké exmoorské koně. Pět mladých hřebečků, kteří pocházejí z pastevní rezervace v bývalém vojenském prostoru Milovice-Mladá, bylo na zasněžené louky vypuštěno za přihlížení více než stovky fanoušků ptačího parku. Pastvou a rozrušováním povrchu kopyty budou divocí koně z Exmooru pomáhat udržovat prostředí nezbytné pro luční a mokřadní druhy ptáků, které patří mezi cílové druhy Josefovských luk.  Ornitologové apelují na návštěvníky parku, aby koním nenosili žádné pamlsky „na přilepšenou“, které koním mohou uškodit nebo je dokonce zabít.

Veliké a srdečné díky všem, kdo posíláte dary na Josefovské louky! Je vás hodně a tak již nyní víme, že nakupovat nové pozemky v novém roce určitě budeme! Rozšíříme tak plochu, na které budeme hospodařit o ohledem na ptáky! Jako poděkování přijměte fotografii zimních Josefovských luk od místního fotografa Luďka Klíže. Je z letošního prosince a svědčí o tom, že i v zimě je na Josefovkách krásně!

Milí dárci, děkujeme moc za vaši podporu! Díky vám jsme v listopadu 2017 mohli nakoupit nové pozemky o rozloze 2,8 ha za 342 037 Kč! Konkrétní transakce z 2.11. a 23.11. můžete vidět na našem transparentním účtu u Fio banky.
Předjednávání stále pokračuje, spěcháme, abychom nakoupili, dokud jsou vlastníci ochotni prodávat. V současné době bychom potřebovali shromáždit dalších 350 000 Kč. 
Ještě jednou moc děkujeme za Vaši podporu!

To je on! Zatím nejvzácnější pták, který na Josefovkách zahnízdil - chřástal kropenatý. Na snímku je letošní mladý pták vyfotografovaný přímo na Josefovských loukách. Důkaz toho, že když jsou k dispozici dostatečně rozsáhlé a pořádně zamokřené pozemky, ptáci si svůj nový domov najdou. Chřástalovi určitě pomohlo i to, že měl klid na hnízdění - na našich pozemkách se prostě seká až po vyhnízdění ptáků.  Foto Alice Janečková.
 


Milí dárci, děkujeme moc, jste skvělí! Necelých 48 hodin po rozeslání výzvy jste poslali již přes 120 000 Kč!
Moc si vaší podpory vážíme! Jako malé poděkování přidáváme fotku svědčící o tom, jak je krásně na Josefovských loukách (na jaře).
 

Aktuální mapa pozemků ve vlastnictví ČSO (zeleně) a pozemků předjednaných ke koupi (žlutě). Pozemky ohraničené červenou linií jsme pořídili v roce 2017.
 

Prohlédněte si mapu Josefovských luk.

Přehled všech 166 druhů ptáků, dosud zastižených na Josefovských loukách naleznete na http://bigfiles.birdlife.cz/JL_druhy.pdf
Jedním ze skvostů, zastižených v Ptačím parku je i rychle mizející břehouš černoocasý.

V srpnu letošního roku začalo na Josefovských loukách  bagrování ptačníku – soustavy různě hlubokých tůní, které budou poskytovat dostatek mělké vody za vysokého i nízkého stavu. Ptáci zde najdou místo vhodné k odpočinku, ke sběru potravy i ke hnízdění. Poskytne útočiště také ohroženým obojživelníkům a bezobratlým a potěší i milovníky ptáků, kteří budou moci pozorovat vzácné druhy přilákané trvalou vodní plochou. Většinu potřebných financí pokryje dotace z Operačního programu Životní prostředí, 300 000 Kč však musíme vložit z vlastních zdrojů, což odčerpá prostředky určené na výkup pozemků.  Velmi tedy uvítáme jakoukoli finanční podporu. Za všechny dary předem děkujeme.

Letošní (2017) vysoký stav vody a rozumné hospodaření na pozemcích ČSO umožnilo hnízdění mnoha ptáků. Ornitology vysoce ceněná jsou například velmi pravděpodobná hnízdění hned tří druhů chřástalů. „Fotograficky zdokumentovaná máme sice jen mláďata chřástala vodního, ale i to považujeme za velký úspěch – chřástali jsou totiž téměř neviditelní. Jejich vytrvalé volání z mnoha míst však víceméně potvrzuje rozmnožování i u chřástala kropenatého a malého,“ vysvětluje Kamil Čihák, který na Josefovských loukách ptáky dlouhodobě monitoruje. Dva posledně jmenovaní chřástali – kropenatý a malý – jsou ochranářskými klenoty a chřástal malý je dokonce zvláště chráněným druhem v kategorii kriticky ohrožený. Na snímku chřástal kropenatý z letošního léta.

V roce 2016  se o hnízdění pokusil (neúspěšně) párek ikonických jeřábů popelavých.
 

Další reportáž o Josefovských loukách vznikla v roce 2015 pro pořad Nedej se!
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095913550-nedej-se/215562248420011-josefovske-louky

V zimě se na Josefovských loukách můžeme potkat s vzácnějšími sovami - kalousy pustovkami. 

V roce 2014 se na Josefovské louky opět vrátil štáb pořadu Chcete mě? a zachytil rozvoj ptačího parku po 4 letech.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095970013-chcete-me/214563221300014/obsah/324316-josefovske-louky

Reportáž o začátcích budování ptačího parku uveřejnil v roce 2010 pořad ČT Chcete mě?
Prohlédněte si ji na http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095970013-chcete-me/210572221300028/obsah/128420-ornitologicky-park-josefovske-louky

Založení projektu

Na všechny dobré ptáky! :)

Martina
19 200 Kč

Dekuji, ze tento kus zeme vracite prirode

Jan Mach
7 500 Kč

Děkujeme za skvělou práci, kterou jsme rádi podpořili. Hana Válková a Jiří Podrazil

Jiří Podrazil
1 200 Kč

Dekujeme za tak skvely projekt!

Jan Svoboda
1 500 Kč

Všem ptákům a dobrým lidem přeji zdraví a všechno hezké.

Tomáš Malý
1 000 Kč

Toníčkovy první narozeniny, jemu i dalším přejeme, ať se daří :-)

Antonín Láník
750 Kč

Krásný smysluplný záměr, rádi přispějeme.

Dárce
1 500 Kč

děkujeme za snahu o rozšíření ptačího parku, moc Vám fandím.

Vobrovi
625 Kč

Už se opět těším na noční zpěv slavíků 😊

Pavel Fikar

Ať se Vám daří rozšiřovat krásná místa pro život nejen ptáků.

Světlana Matyášová