Česká společnost ornitologická


Životní prostředí Zvířata

Podpora faunistické databáze

Faunistická databáze České společnosti ornitologické je komplexním zdrojem informací o ptactvu České republiky. Slouží zájemcům o ptáky z řad amatérských i profesionálních ornitologů a birdwatcherů ke sdílení, uchování a také diskutování veškerých ptačích pozorování. Kompletní obsah databáze, kromě údajů, které autoři označili jako utajené, je zájemcům poskytován zdarma. Tvorba a údržba Avifu je financována díky grantové i dárcovské podpoře. POMŮŽETE NÁM TUTO JEDINEČNOU DATABÁZI DÁLE ROZVÍJET?

vybíráme od 1.10.2023

Rozvoj faunistické databáze

Pomozte nám rozvíjet Avif. Jde o jedinou faunistickou databázi pro širokou veřejnost, poskytující bezplatně komplexní informace o ptactvu v ČR. DĚKUJEME!
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Faunistická databáze ČSO, zkráceně přezdívaná Avif, je základním informačním zdrojem o ptactvu České republiky.
 
Avif je určen všem zájemcům o ptactvo z řad amatérských i profesionálních ornitologů. Slouží ke sdílení a uchovávání záznamů o pozorování všech druhů ptáků na našem území. Slouží nejen ke sdílení zajímavých a neobvyklých pozorování, ale také ke sběru kompletních seznamů všech pozorovaných druhů (tj. včetně běžných druhů ptáků) pro pozdější vědecké využití.

Avif má tři hlavní účely:

  • sdílení zajímavých pozorování v reálném čase,
  • sběr údajů o výskytu druhů pro využití ve výzkumu a ochraně ptáků,
  • podpora a propagace ornitologie a pozorování ptáků.
Do databáze přibývá ročně přes půl milionu pozorování.

Pro pozorovatele ptáků na jakékoli úrovni nabízí jednoduchou možnost, jak trvale a bezpečně uchovat svá pozorování, jak je sdílet a diskutovat s ostatními a jak nejjednodušším možným způsobem přispívat k občanské vědě ČSO.

Avif také poskytuje záznamy a možnost využívání údajů ze specializovaných projektů, jako je sledování čapích hnízd, výzkum zpěvu strnadů, mapování hnízd čejek chocholatých, ale i data z monitorovacího programu Liniového sčítání druhů (LSD). 

Kompletní obsah databáze, kromě údajů, které jejich autoři označili jako utajené, je šířen zdarma. ČSO tak poskytuje veřejný informační zdroj.


DĚKUJEME, ŽE PODPORUJETE VZNIK A ROZVOJ TÉTO UNIKÁTNÍ DATABÁZE PTACTVA V ČR!
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu