CARE Česká republika

http://www.care.cz e-mail: care@care.cz


CARE je jedna z největších mezinárodních humanitárních organizací. Vznikla v roce 1945 za účelem pomoci válkou zničené Evropě. Legendární CARE packages - balíky pomoci (ve spolupráci s UNRRA) pomáhaly i Československu. Dnes CARE poskytuje okamžitou pomoc při humanitárních katastrofách a bojuje proti hladu a chudobě po celém světe. Realizuje i dlouhodobé rozvojové programy, které vedou k soběstačnosti komunit. CARE Česká republika je hrdou součástí globální sítě CARE od roku 2007.

Aktuální projekty

Ukončené projekty