CARE Česká republika

http://www.care.cz e-mail: care@care.cz


CARE je mezinárodní organizace pro humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci. Po celém světě podporujeme lidi v nouzi, zasažené přírodními katastrofami, ozbrojenými konflikty a extrémní chudobou. Zaměřujeme se zejména na ženy a dívky. Balíky CARE díky solidaritě dárců zachraňují životy už 70 let. Od roku 2007 pomáháme k soběstačnosti i z České republiky. Pomáhejte spolu s námi! We CARE.

Aktuální projekty