CARE Česká republika

http://www.care.cz e-mail: care@care.cz


CARE je mezinárodní humanitární organizací. V letošním roce oslaví 75. let od svého založení – vznikla v roce 1945 za účelem pomoci válkou zničené Evropě. Legendární CARE packages (ve spolupráci s UNRRA) pomáhaly i Československu. Dnes CARE poskytuje okamžitou pomoc při humanitárních katastrofách a bojuje proti hladu a chudobě po celém světe. Realizuje i dlouhodobé rozvojové programy, které vedou k soběstačnosti komunit. Jen v roce 2019 CARE přímo pomohla 68 milionům lidí ve 100 zemích světa. Financování CARE je závislé na podpoře dárců. 85 % výdajů CARE Česká republika jde na přímou podporu lidí v nouzi.

Aktuální projekty