CARE Česká republika


Humanitární pomoc

Budoucnost bez dětských sňatků pro dívky a holčičky

Každý rok je proti své vůli provdáno více než 12 milionů dívek mladších osmnácti let. V nejméně rozvinutých zemích světa je pak před osmnáctými narozeninami provdáno až 40 % dívek. V CARE systematicky pracujeme na zlepšení situace v kritických oblastech. V Nepálu, Bangladéši, Mali a Nigeru pracujeme s celými komunitami i dětmi již od útlého věku.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

Dětské sňatky vnímáme jako porušení lidských práv a násilný čin, který bere dívkám šanci na bezstarostné dětství a velmi často vede k životu v násilném svazku i k porodům v ranném věku.  

Proto v CARE systematicky pracujeme na zlepšení situace v kritických oblastech. V Nepálu, Bangladéši, Mali a Nigeru pracujeme s celými komunitami i dětmi již od útlého věku.  

Připojte se k nám a zajistěte bezpečné dětství ohroženým holčičkám. 

  • 500 Kč umožní rodičům založit chov slepic a uživit tak rodinu bez nutnosti provdávání nezletilých dcer
  • 1 000 Kč zajistí sérii workshopů pro dívky, které jim pomohou pochopit vlastní práva a získat sebevědomí
  • 1 400 Kč zajistí sérii seminářů, které vedou ke změně postoje k dětským sňatkům uvnitř celých komunit 
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Kéž všechny mladé dívky mají svobodu volby žít si svůj vlastní život.

Vendula Heryánová
200 Kč