CARE Česká republika


Humanitární pomoc Rozvojová spolupráce

Etiopie: pomoc ženám a dívkám s následky klimatické změny a adaptací do budoucna

Eroze půdy, odlesňování, opakující se sucha, desertifikace, degradace půdy a ztráta biologické rozmanitosti a volně žijících živočichů. Právě tak se v Etiopii projevuje klimatická změna. V reakci na ni jde o jednu z nejzranitelnějších zemí. Je totiž vysoce závislá na přírodních zdrojích a zemědělství, které k fungování potřebuje déšť. Sucho má závažné dopady především v etiopských nížinných pasteveckých oblastech. To se následně odráží i na ekonomické situaci tamních lidí. Pastevci z kmene Borana přišli kvůli suchu o víc než 3,3 milionu kusů dobytka. Lidé ztrácí zdroje obživy. Potravinová nejistota vede ke ztrátě na lidských životech.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

CÍLE PROJEKTU

CARE Česká republika v Etiopii pomáhá již řadu let. Aktuální rozvojový projekt se zaměřuje na oblast Borana, která je co se sucha týče obzvlášť zranitelná. Potřebné srážky se nedostavily už šest po sobě jdoucích sezón. Lidé kvůli vysokým teplotám, které znemožňují prosperující zemědělství, nemají přístup k základním sociálním službám jako je zdravotnictví, voda a infrastruktura nebo vzdělání. V CARE se proto soustředíme na školení místních lidí včetně těchve vedoucích a řídících pozicích, aby se dokázali adaptovat na sucho, a to prostřednictvím akčního plánu. Součástí reakce na klimatickou změnu je i systém včasného varování, který místním lidem umožní připravit se na extrémní počasí. V projektu podporujeme produkci krmiv ve vybraných oblastech, nakupujeme travní semena, čistíme a připravujeme půdu, zajišťujeme výkopové práce a výsev semen. Místní lidé z těchto činností prosperují i ekonomicky. Zároveň dodáváme včelí úly a včelstva vytipovaným komunitám. Ty slouží jako zdroj příjmu nezávislý na srážkách a také jako prostředek k udržitelnému zemědělství díky opylování rostlin. Domácnostem postiženým suchem tento nový zdroj příjmů přispěje k celkové ekonomické stabilitě.

KOMU POMÁHÁME

Cílovou skupinou jsou nejzranitelnější obyvatelé oblasti v zóně Borana z nichž většina z nich jsou ženy a dívky.  Aby byla řešení efektivní a dlouhodobá, spolupracujeme i s místní vládou, meteorologickou agenturou i odborníky v zemědělství. Dopad pomoci nicméně bude mnohem širší – tím, že vyškolení lidé budou informace předávat dál, nepřímo pomůžete dalším desetitisícům lidí.

Přidejte se k nám a podpořte klimatickými změnami zasažené ženy a dívky v Etiopii.
Děkujeme.

  • 1 000 Kč zajistí nezávadnou a čistou vodu díky opravě a stavbě nových vodních zdrojů
  • 2 000 Kč pomůže při koupi a výsadbě travních semen, čištění a přípravě půdy
  • 5000 Kč darujete místním nové včelí úly s pomůžete jim s dalším možným příjmem domácnosti
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Díky.

RC
3 000 Kč

Vážený pane Celý, my děkujeme za Váš dar, který pomáhá tam, kde je nejvíce potřeba.
Zdenka za Care

CARE Česká republika