CARE Česká republika


Lidská práva Rozvojová spolupráce

Podpořte ženy na cestě k soběstačnosti

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Ženy v rozvojových zemích jsou chudobou ohroženy mnohonásobně více než muži. V oblastech zasažených konflikty či živelnými pohromami navíc každý den přibývá matek samoživitelek, které se snaží uživit sebe i své děti. Často však nemají potřebné vzdělání a neumí hospodařit s penězi. 

Pomozte jim spolu s námi! CARE ženám v ohrožených oblastech poskytuje školení v oblasti správy a řízení peněz i managementu podniku. 

Ženy tak získají potřebné znalosti, začnou samostatně podnikat a vydají se na cestu za svým snem.

Jak můžete pomoci?
  • 2000 Kč zajistí jedné ženě potřebné vzdělání a podporu podnikání po dobu tří let 
  • 1100 Kč zabezpečí ženám školení v oblasti podnikání, řízení a vedení týmů, které posílí jejich postavení. Tyto ženy následně proškolí dalších 30 členek své komunity 
  • 550 Kč zajistí školení pro jednu ženu v oblasti řešení problémů, rozhodování a finanční a právní gramotnosti


A finance potřebné k založení podniku? Ty ženy získají skrze spořící kooperativy CARE.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu