CARE Česká republika


Humanitární pomoc Rozvojová spolupráce

Jemen - Místo největší humanitární krize současnosti

V důsledku pět let trvající války potřebuje humanitární pomoc 24 milionů obyvatel země. Situaci na místě navíc zhoršuje rychlé šíření nemoci Covid-19.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

Pátý rok války

26. března tomu bylo 5 let od vypuknutí krvavé války v Jemenu, která připravila o život více 17 700 civilistů. Konflikt zanechal miliony lidí bez domova, bez přístupu k pitné vodě, potravinám nebo k základní lékařské péči. Mezi přeživšími se šíří cholera a další choroby. 

Krize se prohlubuje každým dnem 
  • 24 mil. lidí potřebuje humanitární pomoc
  • 3,2 mil. lidí trpí akutní podvýživou z toho 1,8 mil. dětí do 5 let
  • 17,8 mil. osob nemá přístup k pitné vodě
 Šestiměsíční Zahra je jednou z 1,8 milionů dětí trpících akutní podvýživou. Copyright: Motaz Fuad /YPN/CARE

Potraviny, pitná voda a léky se staly pro jemenské civilisty nedostupnými komoditami. CARE je proto pomáhá distribuovat na místě. Neobejdeme se však bez Vaší finanční pomoci.

Bojujte s námi za záchranu dětských životů. Bojujte s CARE!

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Posílám vám maličký příspěvek a v duchu s vámi cítím a pomodlím se za vás, ať už konečně můžete žít v míru.

Alois Javora
200 Kč