CARE Česká republika


Rozvojová spolupráce

Spořící kooperativy pro budoucnost žen

První spořící kooperativa CARE byla založena v Nigeru v roce 1991. Od té doby jsme již pomohli založit více než 500 000 těchto skupin po celém světě, které pomohly více než 8 milionům žen postavit se na vlastní nohy. Průměrný příjem žen z kooperativ se ztrojnásobí za prvních pět let členství. Dalším statečným ženám nyní můžete pomoci i Vy!

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Dlouhodobým cílem naší organizace je pomoci ženám v nouzi k soběstačnosti a možnosti zajistit důstojným způsobem obživu pro sebe i svou rodinu. V ideálním světě by totiž činnost CARE nebyla vůbec potřeba. Jedním z osvědčených nástrojů, který nám pomáhá přiblížit se k tomuto cíli, jsou spořící kooperativy CARE. 
 

Co jsou spořící kooperativy CARE a jak fungují? 


Jedná se o malé spolky o 15 až 25 ženách. Členky kooperativ se společně učí, jak efektivně ušetřit a investovat malé finanční obnosy, získávají základy finanční gramotnosti, povědomí o principech trhu a učí se řemeslům a pracím, po kterých je na trhu poptávka.  

Při vstupu do spolku každá žena skládá vklad do společné pokladničky. Právě z těchto peněz pak členky po společném souhlasu financují svá jednotlivá podnikání. Žena, které podpora od kooperativy pomůže začít podnikat (může se jednat o pěstování zeleniny a následný prodej ale i o komplexní výrobu předmětů či oblečení), následně vrací půjčku zpět a předává své zkušenosti dalším členkám.  


Jakou roli hraje v celém procesu CARE?


Členky spořících kooperativ nedostávají od CARE žádné přímé investice ani kapitál, ženám však předáváme know-how k fungování spolků a zajišťujeme pro ně školení finanční gramotnosti i rekvalifikaci potřebnou pro plánované podnikání. Díky tomuto principu cítí ženy od samého počátku založení kooperativy zodpovědnost a mají osobní zájem, aby i další členky v podnikání uspěly. 


Funguje to?


Ano! První spořící kooperativa CARE byla založena v Nigeru v roce 1991. Od té doby jsme již pomohli založit více než 500 000 těchto skupin po celém světě, které pomohly více než 8 milionům žen postavit se na vlastní nohy. 

Průměrný příjem žen z kooperativ se za prvních pět let členství ztrojnásobí!


Dalším ženám nyní můžete s podnikáním pomoci i Vy:


  • 500 Kč zajistí vstupní školení pro založení jedné spořící kooperativy
  • 1000 Kč zajistí školení v oblasti finanční gramotnosti pro členky jedné spořící kooperativy
  • 2000 Kč zajistí školení podnikání či potřebnou rekvalifikaci
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu