Cool Critters z.s.

http://coolcritters.org tel.: 607 901 042 e-mail: Jaq@coolcritters.org


Spolek s názvem Cool Critters Sanctuary založila Jaq, Britka žijící dlouhodobě v České republice, a spolu s ní skupina jejích přátel a nadšených dobrovolníků různých národností. Cool Critters sídlí na statku ve vesnici Kadlín, přibližně hodinu cesty na sever od Prahy. Dáváme našim svěřencům příležitost najít důvěru a lásku k lidem. Vítáme všechny dobrovolníky, kteří chtějí přijet vyvenčit naše psy, pohladit a pomazlit kočky, pomoci nám je socializovat, koupat, kartáčovat a stejně tak i pečovat o prostory, ve kterých zvířátka žijí. Jestliže někdo nepoznal lásku k němé tváři, pak v jeho srdci zůstává prázdné místo. https://coolcritters.org/cz

Aktuální projekty

Ukončené projekty