O Darujme.cz

Darujme.cz je řešení a platforma pro online dárcovství v České republice. Neziskovým organizacím a dárcům zpřístupňuje důvěryhodné, komplexní a přehledné prostředí pro moderní formy dárcovství.

Za Darujme.cz stojí jedna z velkých českých soukromých nadací – Nadace Via, která od roku 1997 rozvíjí filantropii a komunitní život v Česku. Na Darujme.cz od počátku úspěšně spolupracuje se sesterskou organizací Sdružení VIA, z. ú., která službu administruje a stará se o každodenní chod.

Jsme místem, kde se propojují světy – neziskový se ziskovým, soukromý s veřejným a český s mezinárodním. Naším cílem je posilovat tato propojení prostřednictvím moderních technologií. Dárcům tak nabízíme snadný způsob podpory „jejich” neziskové organizace a neziskovkám zprostředkováváme nástroje a znalosti potřebné k tomu, aby byly vidět i slyšet a mohly jednoduše o dar požádat.

Projekt vznikl v roce 2010 a neustále se rozvíjí a rozšiřuje. Nástroj si získává čím dál tím větší oblibu u neziskových organizací i díky tomu, že roste oblíbenost online nástrojů a míra využívání moderních informačních technologií. Objem zpracovaných darů od spuštění služby konstantně roste. V Darujme.cz zároveň sledujeme celosvětové trendy v online dárcovství a snažíme se službu rozšiřovat o relevantní funkce a nástroje pro online fundraising. Zároveň nasloucháme potřebám českých neziskových organizací a snažíme se je v našem nástroji odrážet.


Darujme.cz vzniklo v rámci programu Rok Jinak Nadace Vodafone Česká republika. Díky návazné podpoře jsme jej rozvinuli do systému, který už není pouhým nástrojem, ale celkovým řešením pro online fundraising.  V roce 2018 bylo Darujme.cz opětovně podpořeno v rámci Rok Jinak a projekt je realizován za podpory Nadace Vodafone Česká republika. Děkujeme!

Děkujeme také všem našim dalším dárcům, příznivcům a podporovatelům. Za spolupráci v průběhu let bychom rádi poděkovali partnerům: Nadace Vodafone Česká republika, Česká spořitelna, a. s., Greendata, US EMBASSY.

 

Kontaktní informace

Projekt Darujme.cz patří Nadaci Via a jeho cílem je vytvořit a zpřístupnit neziskovým organizacím v České republice a jejich dárcům důvěryhodné, komplexní a přehledné prostředí pro moderní formy dárcovství. Administraci služby zajišťuje sesterská organizace – Sdružení VIA, z. ú.

Nadace Via
Dejvická 9, 160 00 Praha 6
IČ: 67360114

Sdružení VIA, z. ú.
Dejvická 9, 160 00 Praha 6
IČ: 27013812 | DIČ: CZ27013812

Kontakt

Máte dotaz? Chcete vědět více? Ozvěte se, jsme tu pro Vás! Telefon: +420 736 142 491

podpora@darujme.cz

SYSTÉM DARUJME.CZ VYUŽÍVAJÍ

Armáda spásy Člověk v tísni Greenpeace Adra Lékaři bez hranic Dejme dětem šanci