ETICKÝ KODEX

Portál Darujme.cz je komplexní a bezpečný nástroj pro online darování. Jeho cílem je  být názorově liberální, otevřený a apolitický. Naší snahou je dát prostor k růstu neziskovým organizacím a dalším právním formám, které

  1. podporují rovné příležitosti,
  2. nedovolují jakoukoliv diskriminaci zakázanou platnými právními předpisy,
  3. pracují na základě pravdivých informací a faktů, vědomě nešíří dezinformace,
  4. vykonávají veřejně prospěšnou činnost a používají vybrané prostředky na účel, pro který byly zřízeny,
  5. dbají o maximální možnou transparentnost organizace a používají k tomu nástroje, jako je vydávání výročních zpráv, finančních závěrek atd.,
  6. nejsou ve střetu zájmů,
  7. dbají na ochranu informací o osobních údajích dárců.

Porušení kterékoliv z výše uvedených podmínek v průběhu používání služby Darujme.cz bude důvodem k deaktivaci účtu organizace. Darujme.cz si současně vyhrazuje právo nezaregistrovat organizaci z etických důvodů, stejně jako při podezření z porušování výše uvedených podmínek. Darujme.cz si také vyhrazuje právo komukoli, kdykoli a z jakéhokoli důvodu odmítnout poskytnout své služby.

Služba Darujme.cz je striktně určena právnickým osobám. Do programu tedy nelze zaregistrovat fyzickou osobu jakožto příjemce finanční pomoci.

Zaměstnanci taktéž pracují v souladu s výše uvedenými principy.

SYSTÉM DARUJME.CZ VYUŽÍVAJÍ

Armáda spásy Člověk v tísni Greenpeace Adra Lékaři bez hranic Dejme dětem šanci