FAQ pro organizace a dárce

FAQ PRO ORGANIZACE

JAK PROBÍHÁ REGISTRACE
Pokud chcete svou neziskovou organizaci registrovat na Darujme.cz, projděte si nejdříve Informace pro neziskové organizace a ujistěte se, že splňujete podmínky přijetí.
K registraci budete potřebovat vyplněné čestné prohlášení o pravdivosti údajů a GDPR. V případě, že jste nově vzniklá organizace a dosud nemáte výroční zprávy, vyplníte čestné prohlášení o vydávání výročních zpráv. Oba vzory najdete zde. Dále je třeba dodat smlouvu nebo potvrzení o vedení bankovního účtu (výpis z účtu či printscreen z internetového bankovnictví nestačí), na který vám budeme posílat vybrané příspěvky. Následně se můžete zaregistrovat zde. Vyplněné údaje o vaší organizaci zkontrolujeme a pokud bude vše v pořádku, do 5 dnů vám pošleme přes službu DocuSign smlouvu k podpisu. Po podpisu smlouvy získáte přístup ke svému účtu na Darujme.cz a můžete zakládat projekty.  

MUSÍME MÍT PRO REGISTRACI NA DARUJME.CZ VEŘEJNOU SBÍRKU
Před spuštěním kampaně je potřeba si dopředu rozmyslet, zda plánujete vybírat prostředky na předem určený veřejně prospěšný účel (např. pomoc konkrétnímu člověku) a budete oslovovat širokou veřejnost, nebo plánujete vybírat prostředky na obecný účel (např. provoz organizace).
Pokud plánujete vybírat prostředky na předem určený veřejně prospěšný účel a budete oslovovat širokou veřejnost, konzultujte svůj záměr se spuštěním sbírky na krajském úřadě, pod který spadáte. Pro registraci na Darujme.cz primárně veřejnou sbírku nevyžadujeme, je ale nutné si dopředu ujasnit, jaké kampaně a jakým způsobem je budete realizovat.
Pokud máte veřejnou sbírku a vybíráte prostředky přes Darujme.cz, je  od 1.1.2021 třeba doložit příslušnému krajskému úřadu formální žádost o povolení sbírky tzv. „jiným způsobem“, ve kterém uvedete mj. i „konkrétní způsob, prostřednictvím kterého bude veřejná sbírka konána a prokážete transparentnost získávání příspěvků“. Pak do formuláře stačí uvést „proces zpracování daru“, který naleznete zde.

CO DĚLAT, KDYŽ ZATÍM NEMÁME VÝROČNÍ ZPRÁVY
Vydávání výročních zpráv včetně hospodářské části je jednou z podmínek využívání Darujme.cz. Pokud jste dosud neměli povinnost ji vydávat nebo jste nová organizace, vyplňte čestné prohlášení o jejím budoucím vydávání, které je ke stažení zde. 

ÚČTUJETE SI NĚJAKÝ POPLATEK ZA VAŠE SLUŽBY 
Darujme.cz strhává z každého daru poplatek dle aktuálního sazebníku, jak je uvedeno ve zprostředkovatelské smlouvě ke službě a v podmínkách darování. Tento poplatek pokrývá náklady na provoz Darujme.cz, zahrnuje bankovní poplatky, zákaznickou a IT podporu, účetnictví apod.
Nově registrovaná organizace tedy spadá do 1. kategorie.  

JAK ZAÚČTOVAT DARY
Na jakou částku vystavuje organizace potvrzení o daru a jak je to účetně s poplatkem se dozvíte zde.

CHCEME PŘIDAT DALŠÍ BANKOVNÍ ÚČET DO ÚČTU NAŠÍ NNO
Pošlete prosím na podpora@darujme.cz potvrzení o vedení bankovního účtu organizace (musí souhlasit IČO) nebo sken smlouvy, účet vám rádi přidáme. U projektů si poté budete moct vybírat mezi jednotlivými účty. Chcete-li starý bankovní účet vymazat, změňte jej  u všech projektů organizace, včetně neaktivních a čekajících na spuštění. Poté nás kontaktujte, účet vám odebereme. V případě expirace vašeho bankovního účtu nás prosím co nejdříve kontaktujte. Pokud není účet aktivní, vyúčtování se nám vrátí zpět.

JDE PŘES DARUJME.CZ VYGENEROVAT POTVRZENÍ O DARU
Podrobný návod, jak vystavit potvrzení o daru skrze Darujme.cz, najdete zde.

LZE DÁRCOVSKOU VÝZVU PRODLOUŽIT NA DÉLE NEŽ MĚSÍC
Dárcovská výzva je primárně nastavena na jeden měsíc, což je doba, po kterou na ni dárci nejvíce reagují. Pokud si ji přejete prodloužit, kontaktujte nás. Ukončenou výzvu lze obnovit pouze do 5 dnů od jejího ukončení, s obnovením tak příliš dlouho neotálejte.   

NÁZVOSLOVÍ

Projekt
Dárcovský projekt je základním kamenem Darujme.cz. Zakládá ho organizace a je na něj navázaný každý dar, který dárce daruje, a také každá firemní a dárcovská výzva. Prakticky bez něj tedy nelze vybírat finanční prostředky. Zde naleznete praktický návod, jak projekt založit.

Dárcovská výzva (P2P)
V rámci dárcovské (neboli peer to peer) výzvy, mohou příznivci pomoci zvoleným neziskovým organizacím získat dary a podpořit jejich konkrétní projekt. Tyto výzvy jsou zpravidla realizovány v rámci životní události nebo sportovní akce. Ambasador, který se pro výzvu rozhodne, pak oslovuje své přátele a známé a žádá je o podporu vybraného projektu. Dárcovskou výzvu můžete založit zde. Praktické tipy potom najdete zde.

Firemní výzva
Firemní dárcovské výzvy umožňují firmám jednoduše a bezpečně vybírat prostředky pro jimi podporované neziskové organizace, které jsou zaregistrované na Darujme.cz. Jak na to?

  1.      Zaregistrujte firmu
  2.     O schválení registrované firmy vás budeme informovat emailem.
  3.     Můžete založit dárcovskou výzvu, vložit vlastní grafiku i logo a vybrat projekt organizace, který chcete podpořit.

Widget
Aplikace s darovacími tlačítky, kterou si umístíte přímo na vaše webové stránky, aby vám dárci mohli jednoduchým způsobem přispět. Widget je vždy propojený s konkrétním projektem.

FAQ PRO DÁRCE

PROČ SE DARY NEJPRVE POSÍLAJÍ NA ÚČET DARUJME.CZ
Finanční prostředky jsou v případě všech platebních metod přijímány na bankovní účet Darujme.cz, číslo účtu 2198370339/0800, vlastněný Nadací Via a podléhající pravidelnému finančnímu auditu. Každý příchozí dar je přiřazen cílové organizaci na základě unikátního variabilního symbolu, který se vám při zadání daru vygeneruje. Pokud nelze určit příjemce daru, peníze vracíme na účet, ze kterého jsme je obdrželi.
V pravidelných, nejčastěji týdenních dávkách, dary odesíláme (automaticky a kumulovaně) na účty neziskových organizací ponížené o provozní poplatek dle sazebníku. Zároveň organizacím automaticky odchází ze systému soubory s vyúčtováním darů. Správci organizací tak mají přehled darů k dispozici v reálném čase.

JAK MŮŽU ZMĚNIT VÝŠI PRAVIDELNÉHO DARU NEBO UKONČIT DAR ZADANÝ PLATEBNÍ KARTOU
V první řadě záleží na platební metodě, kterou je dar zadán. Chcete-li ukončit nebo navýšit dar, který je zadán bankovním převodem, je potřeba tuto změnu uskutečnit ve vašem bankovnictví. V našem systému se pak tato skutečnost projeví automaticky, není potřeba nás o ní informovat.
O změnu pravidelného daru zadaného platební kartou můžete požádat jak obdarovanou organizaci, tak nás na podpora@darujme.cz. Uveďte prosím variabilní symbol daru a jeho novou výši. Dar obratem upravíme a odešleme vám potvrzovací email s odkazem na rozhraní s detailním soupisem změn v daru, který potvrdíte nebo odmítnete. Měnit jde pouze výše pravidelného běžícího daru, ne např. Ukončeného.
Chcete-li pravidelný dar zadaný kartou ukončit, jste-li na Darujme.cz registrovaní, ukončíte dar lehce ve svém profilu kliknutím na “ukončit dar”. Pokud registrovaní nejste, pošlete nám email na podpora@darujme.cz, dar vám ukončíme. 

KONČÍ MI PLATNOST KARTY, JAK MOHU DAR PRODLOUŽIT
Jestliže Vám brzy expiruje platební karta a vy si přejete dar prodloužit, je potřeba stávající dar ukončit a zadat novou platbu na profilu vámi vybrané organizace.  

KOLIK PROCENT SI DARUJME.CZ BERE Z KAŽDÉHO DARU
Darujme.cz strhává z každého daru poplatek dle aktuálního sazebníku, jak je uvedeno ve zprostředkovatelské smlouvě ke službě a v podmínkách darování. Tento poplatek pokrývá náklady na provoz Darujme.cz, zahrnuje bankovní poplatky, zákaznickou a IT podporu, účetnictví apod.

POTŘEBUJI VYSTAVIT/ UPRAVIT POTVRZENÍ O DARU, NA KOHO SE MÁM OBRÁTIT
Potvrzení o daru vystavuje Vámi obdarovaná organizace. Některé organizace potvrzení vystavují přes Darujme.cz, jiné využívají vlastního systému.  
Standardně od nás dostanete potvrzení o daru podle údajů, které vyplníte do darovacího formuláře. Pokud potřebujete jakékoliv údaje upravit , můžete tak učinit prostřednictvím odkazu, který obdržíte emailem spolu s potvrzením o daru, případně ve vašem uživatelském účtu na Darujme.cz.

SYSTÉM DARUJME.CZ VYUŽÍVAJÍ

Armáda spásy Člověk v tísni Greenpeace Adra Lékaři bez hranic Dejme dětem šanci