Sazebník

Darujme.cz je nezávislým nekomerčním projektem provozovaným neziskovými organizacemi pro neziskové organizace. K zajištění běžného provozu služby jsou účtovány neziskovým organizacím následující poplatky:

Provozní poplatek za zprostředkování daru ve výši:


Výše % poplatku se určuje podle sumy obratu darů zaslaných přes Darujme.cz organizaci za posledních 12 měsíců. Při pravidelném týdenním vyúčtování se každé organizaci automaticky přepočte obrat za posledních 12 měsíců. Poplatek v tomto týdnu jí bude vyúčtován dle pásma, do kterého bude daná organizace spadat. Aktuální poplatek se dozvíte ve svém admin účtu, v sekci Přehled darů.

V případě mimořádných situací můžeme vystavit i mimořádné vyúčtování na žádost organizace, v tom případě opět dojde k přepočtu obratu dle daného vyúčtování.

Provozní poplatek — procentuální částka, která kryje náklady v souvislosti s přijetím, administrací a odesláním daru a která je stržena z celkové výše daru. Tyto poplatky nám umožňují nezávislost, škálovatelnost a efektivitu. Slouží na pokrytí nezbytných nákladů, na provoz portálu, zpracování plateb darů a běžnou podporu všech cílových skupin. Poplatky již zahrnují všechny bankovní, karetní a další podobné poplatky.

Sazebník platný od 1. 7. 2023

SYSTÉM DARUJME.CZ VYUŽÍVAJÍ

Armáda spásy Člověk v tísni Greenpeace Adra Lékaři bez hranic Dejme dětem šanci