Sazebník

Darujme.cz je nezávislým nekomerčním projektem provozovaným neziskovými organizacemi pro neziskové organizace. K zajištění běžného provozu služby jsou účtovány neziskovým organizacím následující poplatky:

Registrační poplatek (od 18.3.2021 – 30.4.2023 tento poplatek neúčtujeme) je jednorázový příspěvek platný pro každou organizaci zapojenou do programu. Slouží na úhradu režijních nákladů v souvislosti s vytvořením klientského účtu. Poplatek je účtován na základě zaslané faktury po měsíčním provozu zdarma, kdy má organizace možnost si službu bezplatně vyzkoušet.

Roční poplatek (od 18.3.2021 – 30.4.2023 tento poplatek neúčtujeme) je průběžný (každoroční) příspěvek na správu a vedení klientského účtu v databázi a aplikaci Darujme.cz včetně podpory dotazů a základní pomoci s technickým nebo online fundraisingovým řešením. Poplatek je účtován na základě zaslané faktury.

Zprostředkování daru – procentuální částka, která kryje náklady v souvislosti s přijetím, administrací
a odesláním daru a která je stržena z celkové výše daru.

SYSTÉM DARUJME.CZ VYUŽÍVAJÍ

Armáda spásy Člověk v tísni Greenpeace Adra Lékaři bez hranic Dejme dětem šanci