Sazebník

Darujme.cz je nezávislým nekomerčním projektem provozovaným neziskovými organizacemi pro neziskové organizace. K zajištění běžného provozu služby jsou účtovány neziskovým organizacím následující poplatky:

  • pravidelný roční poplatek za užívání služby,
  • jednorázový registrační poplatek,
  • provozní poplatek za zprostředkování daru ve výši 2 % darované částky.

Sazebník služby Darujme.cz je platný od 1.5.2013.

Typ poplatku / služba Částka
zprostředkování daru 2 % z celkové výše daru
registrační poplatek 500 Kč + 21 % DPH
roční poplatek 365 Kč + 21 % DPH

Registrační poplatek je jednorázový příspěvek platný pro každou organizaci zapojenou do programu. Slouží na úhradu režijních nákladů v souvislosti s vytvořením klientského účtu. Poplatek je účtován na základě zaslané faktury po měsíčním provozu zdarma, kdy má organizace možnost si službu bezplatně vyzkoušet.

Roční poplatek je průběžný (každoroční) příspěvek na správu a vedení klientského účtu v databázi a aplikaci Darujme.cz včetně podpory dotazů a základní pomoci s technickým nebo online fundraisingovým řešením. Poplatek je účtován na základě zaslané faktury.

Zprostředkování daru – procentuální částka, která kryje náklady v souvislosti s přijetím, administrací
a odesláním daru a která je stržena z celkové výše daru.

SYSTÉM DARUJME.CZ VYUŽÍVAJÍ

Armáda spásy Člověk v tísni Greenpeace Adra Lékaři bez hranic Dejme dětem šanci