Dobré víly dětem, z.s.

http://www.dobrevily.cz tel.: +420 607 728 329 e-mail: angelika@dobrevily.cz


Dáváme lásku dětem z dětských domovů Věnujeme se dětem individuálně. Hledáme jejich talent a rozvíjíme silné stránky. Pomáháme s doučováním, organizujeme vzdělávací a zážitkové akce. Podporujeme v dětech zájem o osobní rozvoj. Vedeme je k získání větší sebedůvěry a tím zvyšujeme možnost uplatnění dětí v běžném životě po ukončení pobytu v dětském domově. Inspirujeme děti osobním a kamarádským přístupem. Dáváme dětem lásku, dávejte ji s námi

Aktuální projekty

Ukončené projekty