Dobré víly dětem, z.s.

http://www.dobrevily.cz Phone: +420 607 728 329 Email: angelika@dobrevily.cz


Dáváme lásku dětem z dětských domovů, podporujeme pěstounské, hostitelské a neúplné rodiny. Dětem se věnujeme individuálně, hledáme jejich talent a rozvíjíme silné stránky. Pomáháme s doučováním, organizujeme vzdělávací a zážitkové akce. Osobním a kamarádským přístupem podporujeme v dětech zájem o osobní rozvoj. Vedeme je k získání větší sebedůvěry a tím zvyšujeme možnost jejich uplatnění v běžném životě po ukončení pobytu v dětském domově. To, co děti prožily, neovlivníme, ale chceme, aby uvěřily, že mohou být v životě šťastné.

Current projects

Ukončené projekty