Centrum pro rodinu a sociální péči

http://www.crsp.cz tel.: 542 217 464 e-mail: info@crsp.cz


Jsme CRSP, nezisková organizace, která v Brně přes 30 let profesionálně a s citem podporuje rodiny v náročných životních situacích. Pomáháme rodinám s dětmi, jednotlivcům, párům, ženám, sendvičové generaci i seniorům. Pro naše projekty hledáme finanční zdroje zejména v dotačních programech a nadačních fondech, ať už na evropské, národní či regionální úrovni. Jde nám o správnou věc. Dobré úmysly však často není možné zrealizovat bez dalších finančních zdrojů. Proto jsou pro naše projekty tolik potřebné dary organizací i jednotlivců.

Aktuální projekty

Ukončené projekty