Centrum pro rodinu a sociální péči


Děti, mládež, rodina Senioři

Sendvičová generace: mezi péčí o děti a seniory

CO JE TO SENDVIČOVÁ GENERACE? Jsou to lidé, kteří se kromě vlastní rodiny s dětmi starají také o své staré rodiče. Přitom chodí do zaměstnání a mají řadu dalších povinností. Zvládat dlouhodobě toto zatížení je velmi náročné a obtížné. Vzniká vysoké riziko rozvoje psychických onemocnění, zdravotních potíží, sociální exkluze anebo partnerských problémů. Svou činností chceme těmto jevům předcházet, nabídnout příslušníkům sendvičové generace možnosti, jak komplikovanou rodinnou situaci řešit, na jaké instituce či organizace se obrátit o pomoc.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Problematiku tzv. sendvičové generace vnímáme jako jednu ze zásadních společenských otázek dnešní doby.
Příslušníci sendvičové generace, převážně ženy, se cítí dlouhodobě vyčerpané, unavené, ve stresu a téměř všechny se potýkají s nedostatkem času na sebe, své koníčky, odpočinek anebo společenský život. Péče o seniora a dítě pro mnohé znamenala vzdát se času pro sebe. Jenže je to právě čas pro sebe, který pečujícím pomáhá snižovat stres a cítit se lépe.

Aby byli pečující schopni poskytovat kvalitní pomoc a podporu a současně neohrožovali své fyzické i psychické zdraví, je nutné, aby se mohli obrátit na někoho, kdo jim odlehčí, umožní jim najít čas pro sebe, odpočinek anebo pro vyřizování osobních záležitostí.
  • Potřebují být zastupitelní a mít větší mobilitu.
  • Potřebují mít prostor a sílu na vytváření a udržování kvalitních vztahů s partnerem a dětmi.
  • Potřebují vědět, kam se obrátit na pomoc.
Považujeme za zásadní, aby se o problematice sendvičové generace mluvilo a aby se její zástupci stali viditelnou a etablovanou skupinou. Je potřeba znát překážky a výzvy, které překonávají, a nabídnout jim pomoc a podporu.  Zajišťujeme dostupnost potřebných informací a pomoci v rámci problematiky sendvičové generace, kterou poptávají a potřebují samotní zástupci sendvičové generace.

Situace sendvičové generace není pouze odborný teoretický koncept, se kterým přišli sociologové, ale je a bude prožívanou realitou mnoha z nás.

Vážíme si Vaší podpory, díky které můžeme uchopit problematiku v její komplexnosti.

Nevědět si rady není známka selhání, požádat o pomoc je v pořádku:  https://www.sendvicovagenerace.cz/
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu