Právě teď! o.p.s.

https://pravetedops.cz/ tel.: 603 852 715 e-mail: info@prave-ted-ops.cz


Jsme ops z Prahy, fungující 7-mým rokem (v r. 2019), věnujeme se tzv aktivním seniorům, tedy těm, kteří zdánlivě nic nepotřebují. To "zdánlivé nic" je ale velmi důležité vzhledem ke skutečnosti, že naše populace stárne, dožívá se stále vyššího věku, ale dosti často v něm nemá naplnění, smysl či cíl. Pro seniory připravujeme vzdělávací, sportovní či komunitní aktivity. Náš odlišný přístup k seniorům začíná už tím, že na ně nepohlížíme jako na slaboduché posluchače dechovky. Uvědomujeme si, že dnešní senior ovládá jazyky, měl možnost poznat svět a vyrostl na Beatles či Elvisovi

Aktuální projekty

Ukončené projekty