Právě teď! o.p.s.

https://pravetedops.cz/ tel.: 603 852 715 e-mail: info@prave-ted-ops.cz


Jsme obecně prospěšná společnost Prahy, která se od svého založení v roce 2013 věnuje aktivizaci seniorů. Pomocí vybraných aktivit se snažíme o udržení seniorů v co nejlepší mentální a fyzické kondici. Tyto aktivity zároveň pomáhají seniorům nacházet ztracející se pocity naplnění, smyslu života či životních cílů. Pro seniory připravujeme vzdělávací, sportovní či komunitní aktivity. Náš odlišný přístup k seniorům začíná už tím, že na ně nepohlížíme jako na slaboduché posluchače dechovky. Uvědomujeme si, že dnešní senior ovládá jazyky, měl možnost poznat svět a hudebně vyrostli na Beatles či Elvisovi. V roce 2022 jsme se umístili na druhém místě v kategorii malá neziskovka v ocenění Neziskovka roku. V roce 2022 jsme se stali držitelem značky spolehlivosti a smíme používat označení "Prověřená veřejně prospěšná organizace". Značka spolehlivosti je zárukou pro dárce i veřejnost, že veřejně prospěšná organizace naplňuje své poslání a řádně hospodaří se svěřenými prostředky.

Aktuální projekty

Ukončené projekty