Právě teď! o.p.s.

https://pravetedops.cz/ tel.: 603 852 715 e-mail: info@prave-ted-ops.cz


Jsme nezisková organizace z Prahy, která se od svého založení v roce 2013 věnuje tzv. primární péči (prevenci) o současné seniory, kteří jsou výrazně jiní, než dříve. Stále více z nich ovládá počítač a chytrý telefon, umí cizí jazyky, alespoň částečně měli možnost poznat svět a hudebně to už zdaleka není pouze dechovka (když si to spočítáte, zjistíte, že už vyrůstali na Beatles či Elvisovi). Zároveň jsou ovšem vystaveni nebývalému tempu změn ve společnosti a technologiích. Přestávají fungovat zažité věci, zdá se, že není co předávat dalším generacím… Pro seniory a se seniory připravujeme moderně pojaté vzdělávací, sportovní či komunitní aktivity. Díky tomu, jak se proměňují senioři a jejich potřeby, proměňuje se i naše organizace a formy práce. Podněcujeme ochotu seniorů učit se, orientovat se, poznávat nové věci a převzít odpovědnost za průběh svého stáří. Pomocí různorodých, často originálních aktivit usilujeme o dlouhodobě vysokou kvalitu života co nejdéle prožitého ve zdraví. Stejně důležité je pro nás vše, co směřuje k pocitu radosti ze života. Rádi se potkáváme, hrajeme si, blbneme, děláme si legraci a učíme se nebrat se tak vážně. Velký prostor dáváme činnostem, které si pro sebe připravují senioři vzájemně, díky čemuž dochází k využití jejich nedoceněného přestože velkého potenciálu. Společné aktivity pomáhají seniorům nacházet ztrácející se pocit naplnění, smyslu života či životního cíle. V roce 2022 jsme se umístili na druhém místě v kategorii malá neziskovka v ocenění Neziskovka roku. V roce 2022 jsme se stali držitelem značky spolehlivosti a smíme používat označení "Prověřená veřejně prospěšná organizace". Značka spolehlivosti je zárukou pro dárce i veřejnost, že veřejně prospěšná organizace naplňuje své poslání a řádně hospodaří se svěřenými prostředky.

Aktuální projekty

Ukončené projekty