Nevypusť Duši, z. s.

http://www.nevypustdusi.cz tel.: +420 732 713 732 e-mail: info@nevypustdusi.cz


V Nevypusť duši od roku 2016 mluvíme o duševním zdraví, ukazujeme, jak o něj pečovat a kde vyhledat pomoc, když je potřeba. Věříme v sílu prevence a v podobě interaktivních workshopů ji přinášíme studentům a studentkám středních i vysokých škol, vyučujícím druhého stupně ZŠ a SŠ i zaměstnancům a zaměstnankyním firem a organizací. Věnujeme se psychohygieně, zvládání stresu, prevenci duševních onemocnění a předáváme praktické tipy do každodenního života a informace o dostupných službách. Věříme, že duševní zdraví je stejně důležité jako to fyzické. Proto usilujeme o svět, ve kterém se nikdo nebojí říct si o pomoc, duševní onemocnění nejsou stigmatizována a konverzace o duševním zdraví je běžnou součástí života. V našem týmu jsou studenti*ky i absolventi*ky oborů jako je psychologie, sociální práce nebo medicína, včetně mladých lidí se zkušeností s duševním onemocněním.

Aktuální projekty

Ukončené projekty