Nevypusť Duši, z. s.

http://www.nevypustdusi.cz Phone: +420 777 215 288 Email: info@nevypustdusi.cz , marie@nevypustdusi.cz


Nevypusť Duši je nezisková organizace, jejímž cílem je zlepšit informovanost Česka v oblasti duševního zdraví. Našimi aktivitami se chceme podílet na snížení stigmatu okolo psychiatrických onemocnění a zasadit se o to, aby se o duševním zdraví mluvilo se stejnou důležitostí jako o zdraví fyzickém. V rámci našeho hlavního projektu, Duševní zdravověda pro teenagery, organizujeme osvětové programy na středních školách. Při těchto interaktivních workshopech probíráme mimo jiné i důležitost prevence – duševní hygienu a zvládání stresu. Nezapomínáme však ani na dospělé – nabízíme workshopy pro zaměstnance zaměřené na všeobecnou osvětu o duševním zdraví a na prevenci a pomoc při nejčastějších psychických obtížích. Dáváme hlas psychiatrickým pacientům, umožňujeme jim vyprávět jejich příběhy a tím inspirovat a dodávat odvahu ostatním. Šíříme fakta, boříme mýty, vzděláváme a pomáháme.

Ukončené projekty