Nevypusť Duši, z. s.


Vzdělávání a výzkum Zdraví

Duševní zdravověda do škol

Iniciativa Nevypusť duši informuje Česko o duševním zdraví. Šíříme fakta, boříme mýty, vzděláváme a pomáháme v oblasti duševního zdraví a psychických onemocnění. Náš hlavní projekt, Duševní zdravověda pro teenagery, má za cíl přinést osvětu o duševním zdraví a důležitost prevence do škol, a to prostřednictvím interaktivních workshopů.

Chci duševní zdravovědu ve školách!

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Portál Darujme.cz
vznikl za podpory

Duševní zdraví je důležitou součástí spokojeného života. Tak proč o něm mluvíme méně než o zdraví fyzickém?

Jsme Nevypusť duši, tým mladých psychologů, neurovědců a studentů těchto oborů. Zároveň mají někteří z nás osobní zkušenost s duševním onemocněním v mladém věku.
Vedeme úspěšnou kampaň na sociálních sítích, jejímž cílem je zlepšení informovanosti Česka o duševním zdraví. 
Zdůrazňujeme důležitost prevence od útlého věku a záleží nám na duševním zdraví mladých lidí.

Pronikli jsme ale už i do offline světa – vyvinuli jsme unikátní workshop duševní zdravovědy pro studenty středních škol, zaměřený na osvětu a prevenci v oblasti duševního zdraví. Máme za sebou pilotní a post-pilotní fázi, získali jsme záštitu z nejvyšších postů Ministerstva zdravotnictví a plánujeme rozšíření tohoto programu do škol po celé republice. Trénujeme nové lektory a připravujeme i pásmo pro základní školy a učitele.
Ve zpětných vazbách z pilotních workshopů u středoškoláků zaznělo mimo jiné i to, že už konečné ví, kde vyhledat pomoc. Z našich dotazníků totiž vyplynulo, že až 48% teenagerů nevědělo nebo si nebylo jisto, kam by se v případě psychických obtíží měli obrátit.

  • 200 Kč zajistí pětihodinový osvětový, sebepoznávací a preventivní program pro jednoho středoškoláka.
  • 1000 Kč umožní 5 hodin duševní zdravovědy pěti žákům.
  • 5000 Kč postačí na jednu třídu, 2 lektory 5 hodin osvěty – v případě tohoto příspěvku nám můžete navrhnout i konkrétní školu a třídu, do které bychom měli zajet.
Vaše příspěvky pomohou k tomu, abychom vyškolili lektory, dopravili je do škol a vytiskli třeba kartičky první pomoci nebo manuály pro blízké. Našim lektorům a koordinátorům můžeme díky vaší pomoci zajistit i odbornou supervizi, aby sami nevypustili duši a mohli se i nadále zlepšovat v tom, co dělají tak dobře a celou svou duší. Umožníte nám se více profesionalizovat a vyvíjet třeba právě workshopy pro učitele a mladší děti.

3XVqmGkFN6fCVzGOzUr9.png


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Komentáře dárců

Díky 🎈👏
Ilena Salomonová
1 000 Kč
Držím palce,ať se daří!
Držím palce,ať se daří!
Díky 🎈👏
Ilena Salomonová
1 000 Kč