Jak dary zaúčtovat

Na jakou částku vystavuje organizace potvrzení o daru? Jak je to účetně s poplatkem?

Potvrzení o daru je vystavováno obdarovanou organizací vždy na plnou částku daru, která byla dárcem reálně zaslána.
Tato částka je vyznačena v administrativní sekci i v zasílaném vyúčtování, kde vidíte tuto částku ve sloupci Výsledný dar – zaslaná částka.
Darujme.cz strhává z každého daru poplatek dle aktuálního sazebníku, jak je uvedeno ve smlouvě ke službě a v podmínkách darování.

Výši poplatku z každého daru naleznete ve sloupci poplatek z daru a jedná se o náklad za dar zprostředkovaný skrze Darujme.cz.
Poplatek není nákladem dárce, jedná se o náklad neziskové organizace.
Z hlediska účtování, je poplatek nákladová položka, která se účtuje na základě zaslané faktury podobně jako bankovní poplatek (modelový příklad zaúčtování je uveden níže).

Veškeré informace o přijatých darech, výši výsledného daru, poplatku z daru, výši DPH a údaje o dárcích apod. naleznete v administrativní sekci na kartě Dary a současně na faktuře a ve vyúčtování každé kumulované platby, které zasíláme e-mailem v Excelovské tabulce ihned po předání darů na váš bankovní účet.

Jak zaúčtovat dar a poplatek – modelový příklad – dar 100 Kč


*na výnosový účet, účet fondu nebo jmění – dle účelu daru

Dále zaúčtujte zápočet závazku 321 (MD) s pohledávkou 315 (DAL) ve výši 3,70Kč.
Příjem v bance se spáruje s pohledávkou 221 (MD) – 96,30 Kč / 315 (DAL) – 96,30 Kč.

Dary účtujte podle svého účtového rozvrhu a účetní směrnice, aby zaúčtování korespondovalo s vaším účetnictvím jako celkem.

 

SYSTÉM DARUJME.CZ VYUŽÍVAJÍ

Armáda spásy Člověk v tísni Greenpeace Adra Lékaři bez hranic Dejme dětem šanci