Skautská nadace Jaroslava Foglara


Regional and Community Development Philanthropy and Volunteering

Let's support ScoutFunding!

Join us in our efforts to multiply the money collected for the Czech Scouts! Your (regular) contribution will help develop Scouting at a local level across the country. Czech Scout Foundation brokers donations to Scout groups for their own donor projects. Our goal is to facilitate and simplify as much as possible their access to this instrument for reaching out to potential donors, thus increasing their financial independence.

Let's support ScoutFunding!

Become a Czech Scout funding supporter - we make up to 20 EUR from each 1 Euro donated for a specific Scout group and its specific donation project.
€3,488

supported by

67 people
Donate in :
secured by Darujme.cz
“ScoutFunding” is our term for arranging donations to local Scout groups for their donor projects. It has been managed by the Foundation for over three years, a donation amount of CZK11 million was reached at the end of October and it can be assumed that we will reach the fifth million by the end of November and December 2021. Almost 90 donor projects have been carried out, with over 7600 donations accepted. We accept donations of around two hundred thousand CZK each month. ScoutFunding has become another source of funding for Scout groups, which are themselves doing their best in fundraising.
Czech Scout Foundation supports the individual local groups; it does not concern support for the projects of the association as a whole.
 
Most current projects are aimed at investment support for new clubhouses. We add 2%, which is taken down by the operator of the portal darujme.cz, and we add matching to selected projects – multiplying the amount collected.

However, the selected flow-through means by which we assist Scout groups cost us something in the form of our own overhead with bookkeeping, auditing and administration. The Foundation is a member of the Easy Donation Coalition, where the membership fee to the Coalition is dependent on the amount of grants, including those from the Scouts.

We see a future in the development of individual donation in the Scout environment where it makes sense to invest additional resources and efforts.

Czech Scout Foundation, which wants to be a major supporter of Scouting, is opening up a call for future resources to ensure its long-term operation. One way is to build a circle of permanent supporters – regular donors.
Become a Czech Scout funding supporter - we make up to 20 EUR from each 1 Euro donated for a specific Scout group and its specific donation project.

All realized projects can be found at podporit.jdem.cz.


Support this project even more and ask your friends to help Create campaign

Stavbu nové skautské klubovny ve Střelicích u Brna se před koncem roku 2020 podařilo dostat pod střechu. 

V Ludgéřovicích  u Ostravy byl nejprve založen nový oddíl, který se v roce 2018 osamostatnil jako nové středisko. Bylo zapotřebí adaptovat sklepní prostor na místní faře na klubovny. Z částky potřebné na adaptaci se podařilo vybrat více jak čtvrtinu potřebné částky.

V roce 2018 se objevila velká výzva pro středisko Skalička Zábřeh a Jesenickou lesní školu. Chata sv. Martina  s  kaplí sv. Martina včetně pozemků tábořiště Jesenické lesní školy byly na prodej. Středisku se podařilo získat během půl roku prostředky na odkup ve výši přes  milion korun. Část potřebných zdrojů se vybralo také přes dárcovský projekt Kupujeme svatého Martina na Olšanských horách.  Junák se tímto stal majitelem církevní stavby.

Zatím nejúspěšnějším dárcovským projektem je Dědková sbírka. Celkově získanou částkou i počtem dárců. Bývalá hájenka byla po požáru úplně zbourána a zatím není dostatek zdrojů na obnovu.

Rekordmany dárcovských projektů jsou požárové sbírky. Obnovu vyhořelé klubovny v Říčanech podpořilo 264 dárců celkovou částkou 403 626 Kč v  průběhu dvou měsíců. Za prvních 6 dnů se vybraly 3/4 darované částky. 

V klubovně v Liberci neměli přes padesát let vodu a záchod. Napojení klubovny na vodovod a kanalizaci bylo poměrně složité a první odhad nákladů byl 950 tisíc. Nakonec zvolili skromnější variantu s jedním záchodem za částku přesahující půl milionu korun. Náklady měly být pokryty z úspor střediska a půjčky od hlavního spolku - Junáka. Díky úspěšnému fundraisingu, který byl po dosažení částky 130 000 Kč navýšen nadací o dalších 20 000 Kč a navýšení cílové částky, se podařilo udělat záchody dva včetně malé kuchyňky. Středisko Stopa Liberec dostalo celou vybranou částku, ve které je přidáno 20 000 Kč matchingu (cílová prémie) a 2% stržené provize provozovatele darujme. Vybudování přípojek a nových záchodů je investice, kterou nelze hradit z dotací na opravy. Pokud podobný projekt nepodpoří místní obec, nejsou dotační zdroje na jejich realizaci a štědrost dárců umožní takový projekt realizovat. 

První projekt, který si řekl o podporu stavby nové klubovny, byla Chotěboř. Byli první, kteří se dostali přes částku sto tisíc a trvalo jim to téměř rok. 

Necelé dva roky po nákupu nového tábořiště střediska Duha Brno se středisko obrátilo na svoje příznivce znovu a požádalo je o podporu při koupi maringotky pro nové tábořiště. Maringotka posloužila jako zázemí při budování tábořiště i jako zázemí táborů pro nejmladší členy. U druhého dárcovského projektu stejného žadatele se podařilo získat téměř dvojnásobnou částku. Nákup investičního vybavení (pořizovací cena nad 40 000 Kč) nelze hradit z dotací a jeho pořizování je pro skautská střediska obtížné. 

Jedním z prvních projektů v roce 2017 bylo financování nákupu táborového pozemku pro středisko Duha v Brně Řečkovicích. Cíl vybrat 30 000 Kč se podařilo rychle naplnit a i mírně překročit. Dárci byli převážně rodiče členů a lidé kolem střediska.  Pro nákup pozemku je zapotřebí mít vlastní zdroje, dotace není možné použít, pokud se nejedná přímo o účelový dar na pořízení tábořiště. 
Kupovaný pozemek v červenci 2017 a o tři roky později.

Úplně prvním skautfunding projektem byl Den pro Orlovy. Původní cílová částka byla nastavena na 7500 Kč, po dosažení byla nadací zdvojnásobena na celkových 15000 Kč a navýšena na 30000 Kč. Vybralo se celkem 19 600 Kč od 58 dárců. Průměr 338 Kč/dárce. Překvapením byl počet dárců - fungovalo to! Takové byly začátky v roce 2017.

Create project

Díky za vaši práci.

Denisa Halašová
CZK 250

Skauting je fenomén, který stojí za podporu! Přidejte se...

Zdeněk Michálek
CZK 250

"Děláme to pro děti, všichni jsme něčí děti"

Ela a Vilík Stokláskovi