Skautská nadace Jaroslava Foglara


Kultura, umění a historie Děti, mládež, rodina

Kupujeme svatého Martina na Olšanských horách

Na svatého Martina kouřívá se z komína. Aby si mohli skauti zatápět v kamnech chaty sv. Martina na Olšanských horách také v dalších letech, prosíme o pomoc všechny, komu přirostlo toto místo k srdci.

vybíráme od 23.5.2018

Základna Olšanské hory

Chata a kaplička sv. Martina
62 033 Kč
vybráno 62 % z 100 000 Kč

přispělo

47 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!

Portál Darujme.cz
vznikl za podpory

Areál poutního místa chaty a kapličky sv. Martina s přilehlými pozemky skautského tábořiště a domovského místa Jesenické lesní školy je na prodej. Chceme jej zachovat nejen pro naše středisko, ostatní skauty, další ročníky lesních škol a také pro místní farnost a poutníky.
V současné době spravuje areál Charita Zábřeh s místními farníky z Olšan. Charita podporuje záměr převodu do majetku Junáka. Naše středisko Skalička - Zábřeh má k místu dlouhodobý vztah, využíváme jej intenzivně pro svoji činnost a máme zájem o zachování autenticity tohoto místa.
 


Součástí areálu jsou pozemky, na kterých táboří skautské oddíly z z různých koutů okresu Šumperk a každoročně také Jesenická lesní škola (vzdělávací akce Junáka zaměřená na tradiční pojetí skautingu). Více jak 1 ha pozemků.


Naším cílem je zachovat stávající ráz areálu. Respektujeme duchovní charakter místa, sloužící jako cíl poutí mnoha věřícím, turistům a ostatním výletníkům.
Jde nám o to, aby areál zůstal nadále přístupný, sloužil skautům a veřejnosti. Rádi umožníme konání tradičních akcí na tomto místě, zejména Jesenické lesní školy. Společně s farníky z Olšan se chceme o areál aktivně starat a nadále jej zvelebovat.


Formou příslibů máme již zajištěny 2/3 požadované kupní ceny, zbývají třetina však stále vysoce přesahuje možnosti našeho střediska. Prosíme všechny, kdo jste areál chaty a kaple sv. Martina někdy navštívili o finanční dar na zakoupení a zachování tohoto krásného místa. Děkujeme!

Kontakt: stredisko.skalicka@skaut.cz
https://skalicka.skauting.cz/olsany


Potvrzení o daru použitelné pro snížení daňového základu bude dárcům vygenerováno v druhé půli ledna 2019, pokud si tuto možnost zvolí a vyplní potřebné údaje. 
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Jako poděkování za pěkné chvíle prožité na tímto místě v rámci JeVLK.
Martin Václav Sukač
2 000 Kč
Hana Mertová
1 500 Kč
Radovan Schiffer
Radovan Schiffer
1 000 Kč
s pozdravem
2 000 Kč
Aspoň něco málo.
Jožka
500 Kč
Dar na žiadosť mojej dcéry Elišky.
Ján Gula
Tomáš Adamovič