Skautská nadace Jaroslava Foglara


Děti, mládež, rodina

Pod stanem to nedáme!

Skautské středisko Doubravka Chotěboř staví novou klubovnu. Stará klubovna dosloužila a pod stanem to celoročně nedáme. Naštěstí se nám podařilo získat dotaci a začínáme stavět novou klubovnu. I díky Vašim darům chceme získat chybějící spoluúčast, která na dokončení projektu chybí. Děkujeme! Nyní navíc při dosažení cílové částky dostaneme dalších 10.000 Kč od Skautské nadace Jaroslava Foglara!

vybíráme od 26.10.2017

Skautská klubovna Chotěboř

115 000 Kč
vybráno 115 % z 100 000 Kč

přispělo

78 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Stará klubovna dosloužila a přestala být pro děti bezpečná. Po dlouhých diskusích, plánování a tříletém snažení se nám podařilo připravit projekt nové klubovny a navíc získat dotaci od Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Od září 2017 stavíme novou moderní klubovnu a Vy nám můžete pomoci!

Aktuálně: byla dokončena hrubá stavba klubovny, pokud se nám podaří vybrat 100.000 Kč, získáme další 10.000 Kč od Skautské nadace Jaroslava Foglara.


Stavba klubovny včetně vybavení bude stát téměř sedm milionů korun a středisko potřebuje sehnat dohromady 1 milion. Šetříme na klubovnu vlastními silami, ale to nám nestačí. Díky mimořádné dotaci z rozpočtu města Chotěboř nám chybí již jen 150.000 Kč. Každý dar má pro nás hodnotu téměř dvacetinásobku!

Podpořte náš sen o nové klubovně! Budeme vděční za jakýkoli příspěvek!

Zde byla naše klubovna... (počátek stavebních prací, říjen 2017)

... vznikající nová klubovna (dokončení hrubé stavby, květen 2018) ...

... a takto bude vypadat nová klubovna. (vizualizace projektu, konce roku 2018?).

Kdo jsme
Jsme skautky a skauti ze střediska Doubravka Chotěboř. Počet našich členů každoročně narůstá a v letošním roce nás je 130. Středisko sdružuje tři dětské oddíly, oddíl mládeže (rovery) a oddíl oldskautů. Týdně probíhá v klubovně až osm skautských schůzek, většinu víkendů v roce je pak klubovna využívána pro víkendové výpravy. Přes léto středisko pořádá 2-3 letní tábory. Mimo to pořádáme dva celostátní vzdělávací kurzy ČLK Corda a ČLK Sursum a celou řadu společenských akcí pro širokou veřejnost (Drakiáda, Skautský ples, roznášení Betlémského světla aj.).
Aktuality z naší činnosti naleznete na našem webu (doubravka.skauting.cz), facebooku (facebook.com/skaut.chotebor) a instagramu (instagram.com/stredisko_doubravka_chotebor).

Nová klubovna
Již před mnoha lety bylo jasné, že montovaná stavba ze 70. let 20. století je na hranici životnosti (propadající se podlahy, vychýlení stěn, nedostatečná izolace atd.). Postupně v nás uzrálo přesvědčení, že místo nákladné rekonstrukce bude vhodné na stávajích základech vystavět novou moderní skautskou klubovnu, která splní naše přání.
Každý z oddílů bude mít vlastní klubovnu, budeme mít společenskou místnost, kam se vejdeme při střediskových akcích i při pořádání větších vzdělávacích kurzů. Klubovna bude disponovat odpovídajím sociálním zázemím, kuchyňkou a bude bezbariérová. Díky vlastnímu skladu nebudeme muset pro táborové vybavení pronajímat sklad.
Klubovna je navržena jako zděná budova, která původní půdorys ve tvaru L doplňuje do obdélníku. V podkrovním prostoru jsou navrženy další dvě klubovny.

Harmonogram
 • 2015 - zpracování znaleckého posudku - stav původní klubovny je havarijní
 • 2016 - vzniká projektová dokumentace nové klubovny
 • 2017 - únor - máme stavební povolení
 • 2017 - březen - získáváme dotaci MŠMT ve výši 85% nákladů stavby
 • 2017 - červenec - uzavíráme smlouvu s vítězem veřejné zakázky na stavbu
 • 2017 - září - začínáme stavět (respektive nejprve bourat původní klubovnu)
 • 2017 - listopad - zahajujeme sbírku na dofinancování zbývající částky
 • 2018 - květen - dokončena hrubá stavba
 • 2019 - leden - poslední dokončovací práce, kolaudace
 • 2019 - únor - zahájení pravidelné skautské činnosti v nové klubovně
 • 2019 - duben - slavnostní otevření
 • 2020 - slavíme 100 let skautingu v Chotěboři v novém Skautském domově
Kolik to celé stojí a na co využijeme Váš dar
Náklady projektu nové klubovny jsou celkově necelých 7 milionů Kč. Z toho 85 % hradí Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy a zbývajících 15 % je na středisku. Z toho dílu přibližně 1/3 investuje středisko z vlastních úspor, 470.000 Kč schválilo jako dotaci zastupitelstvo Chotěboře a zbývajících přibližně 200.000 Kč žádáme širokou veřejnost, naše členy a příznivce.
Vybrané peníze budou použity k úspěšnému dokončení stavby a jejímu uvedení do provozu. Finanční prostředky z této sbírky budou poskytnuty středisku v plné výši prostřednictvím Skautské nadace Jaroslava Foglara, která aministrativně zajišťuje sbírku.
Podrobnější informace, průběh stavby a fotodokumentaci naleznete na našem webu (doubravka.skauting.cz/klubovna), facebooku (facebook.com/skaut.chotebor) a především instagramu (instagram.com/stredisko_doubravka_chotebor).

Potvrzení o daru
Dary v souhrnné výši 1.000 Kč a více lze odečíst od základu daně z příjmu. Potvrzení o přijetí daru bude doručeno v druhé polovině ledna, pokud si tuto možnost zvolíte při výběru způsobu platby.

Kontakt
Junák - český skaut, středisko Doubravka Chotěboř, z.s.
Za všechny chotěbořské skauty mockrát děkuji! Díky Vašim příspěvkům nám pomůžete splnit náš sen. Pokud nám dokážete pomoci jinak, chcete se na něco optat napište nám (chotebor@skaut.cz). 

Jakub Hájek - Rys
vedoucí střediska
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Ať klubovna dobře a dlouho slouží.

Stanislav Šíp
5 000 Kč

Skauti sobě :-) Ať to dopadne a máte krásnou novou klubovnu.

Luboš Gável
500 Kč

Držím palce, ať se to povede.

Ivan Veselý

Ať se vše vydaří podle plánu!

Eva D.

Na klubovnu se moc těším. Bude nádherná:-)) Velký dík všem, kteří se o novou klubovnu starají!!

Ladislav Paclík

Chotěbořští skauti vstupují do nové etapy historie skautingu v Chotěboři a k tomu jim přeji hodně radosti (nejen) v nové klubovně. Věřím, že skautský domov může a bude sloužit i dalším lidem s dobrými úmysly, kteří zavítají do města Chotěboře.

Jan D. Bláha - Gandalf
2 500 Kč

Ve staré klubovně jsem vyrostl a novou je potřeba :-)

Ondřej Kozub
5 000 Kč

At je vam nova klubovna novym domovem.

ikki
555 Kč

I my, přispíváme troškou do mlýna.

Junák - český skaut z.s. Středisko Goliath Přibyslav
1 000 Kč

Tak snad to vyjde :) Jinak všem Nazdar! a přeji pěkné vánoční svátky a vše NEJ do nového roku.

Martin Sokol
2 000 Kč