Skautská nadace Jaroslava Foglara


Děti, mládež, rodina

Nová klubovna pro Ludgeřovice

Skauti v Ludgeřovicích se chystají vybudovat klubovnu ve sklepních prostorách fary při chrámu sv. Mikuláše.

Klubovna pro Ludgeřovice

Nové středisko potřebuje novou klubovnu.
26 000 Kč

přispělo

10 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Parta zkušených skautů a zároveň rodičů, kteří se různými cestami dostali do Ludgeřovic, se rozhodla založit nové středisko a začít tak předávat nejen svým dětem to, co sami díky skautu získali a co je ovlivnilo na celý život. Příběh nového střediska se začal psát v loňském roce, kdy se k dětem vedoucích v malé skupince benjamínků začaly přidávat další a další děti. Poslání skautingu si v naší obci velice rychle našlo spoustu příznivců a z malého projektu je nyní členská základna čítající 60 dětí a 7 vedoucích. O potřebě mít svou vlastní klubovnu nebylo pochyb a bylo otázkou času, kdy najdeme to správné místo pro život družin všech věkových kategorií. Po domluvě s farností v Ludgeřovicích, kde máme ve sklepních prostorech k dispozici dvě místnosti stojíme před další velkou výzvou a to je jejich rekonstrukce.

Chceme dětem i sobě čas strávený v klubovně co nejvíce zpříjemnit. Stávající prostor a cílový stav rekonstrukce můžete vidět na obrázcích níže. 

Tento projekt má samozřejmě i svou finanční náročnost a proto se obracíme na všechny, kteří nás chtějí podpořit. Každý dar je vítán a budeme za něj vděčni! Přispějte skautům na celkovou předpokládanou cenu rekonstrukce 94.000,-
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Hodně zdaru a požehnání celému vašemu skautskému dílu !

Martin Šoltys
1 000 Kč