Skautská nadace Jaroslava Foglara


Filantropie a dobrovolnictví Regionální a komunitní rozvoj

Podporuji skautfunding

Pomáháme skautským střediskům v získávání prostředků pro budování potřebného zázemí výchovné činnosti. Pro skauty je klubovna domovem, kde se učí spolupracovat s ostatními. Vaše dary pomohou holkám a klukům zažívat dobrodružství a přátelství.

Podporuji skautfunding

Darovanou stokorunou pomáháte získat dvě tisícovky pro skautské středisko.
82 934 Kč

přispělo

65 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Pátým rokem umožňuje nadace skautským střediskům oslovit své podporovatele prostřednictvím dárcovských projektů na darujme.cz: říkáme tomu "skautfunding". Do ledna 2022 se díky přízni a štědrosti dárců podařilo pro téměř 90 projektů získat přes 11 milionů korun, přijato bylo přes 7 600 darů. Jaká cesta nás sem dovedla a kam povede dále?
 
"Kdo z vás věnoval v loňském roce dar na podporu nějakého dobročinného projektu?" ptali jsme se na semináři před pěti roky početné skupiny skautských vedoucích. Téměř všichni zvedli ruce - jen tři lidé ne.  "A kdo z vás daroval v loňském roce na podporu skautského projektu?" zněla další otázka. Překvapené pohledy - a mimo tří zvednutých rukou šly všechny ostatní dolů. Dospělí skauti věnují svůj volný čas a své síly pro skauting zdarma, dobrovolnicky. Je pro ně běžné podporovat i finančně dobročinné projekty. Proč tedy tak málo z nich směřovalo svou finanční podporu směrem ke skautingu? 

Přemýšleli jsme o tom i ve Skautské nadaci Jaroslava Foglara. A protože v roce 2017 došlo ke skokovému rozvoji dárcovského portálu darujme.cz, přišli jsme na myšlenku skautfundingu. A tak to celé začalo! Od té doby je to i díky vám radost a je to jízda: 
S přispěním prostředků skautfundingu jsme pomohli zvelebit Vorlovskou hájenku, kolébku českého skautingu. Koupit nová tábořiště, opravit klubovny. Postavily se nové klubovny v  Říčanech a Vyškově, staví se v Mníšku pod Brdy, Polné, Teplicích, Střelicích a na dalších místech. Podpora získaná skrze skautfunding tak míří přímo do skautských středisek, která tvoří zázemí činnosti jednotlivých oddílů. Děkujeme všem dárcům, kteří za tím vším stojí!
 
Skautská nadace má prsty v podpoře jednotlivých lokálních projektů skautfundingu i jinak, než jen zajištěním prostoru na darujme.cz a podporou při vytváření dárcovských projektů. Přidáváme střediskům 2% z celkové darované částky,  které si z přijatých darů odečítá provozovatel darovacího portálu.  Skautská střediska tak získávají 100 % vybrané částky. Chceme tuto podporu zachovat, s rostoucí štědrostí dárců projektů skautfundingu se však zvyšují i finanční požadavky směrem k nadaci.
Přidejte se, pojďte do toho s námi. 

Staňte se pravidelnými podporovateli skautfundigu. 

Z každé darované stokoruny jde 40 korun přímo střediskům jako úhrada poplatku za zprostředkování darů a platební brány ze strany darujme.cz. Zbylých 60 korun jim pak putuje nepřímo, jako úhrada ročních poplatků a dalších režijních nákladů nadace umožňujících kompletní podporu lokálním skautským střediskům v jejich úspěšném skautfundingu.
 
Všechny realizované projekty jsou na podporit.jdem.cz

Potvrzení o přijetí daru bude zasláno na váš e-mail v  polovině ledna následujícího roku, pokud si tuto možnost zvolíte v průběhu platby. Je zapotřebí vyplnit adresu bydliště, která bude součástí potvrzení. Dary v souhrnné výši 1000 Kč a více lze odečíst od základu daně z příjmu fyzických osob.

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Stavbu nové skautské klubovny ve Střelicích u Brna se před koncem roku 2020 podařilo dostat pod střechu. 

V Ludgéřovicích  u Ostravy byl nejprve založen nový oddíl, který se v roce 2018 osamostatnil jako nové středisko. Bylo zapotřebí adaptovat sklepní prostor na místní faře na klubovny. Z částky potřebné na adaptaci se podařilo vybrat více jak čtvrtinu potřebné částky.

V roce 2018 se objevila velká výzva pro středisko Skalička Zábřeh a Jesenickou lesní školu. Chata sv. Martina  s  kaplí sv. Martina včetně pozemků tábořiště Jesenické lesní školy byly na prodej. Středisku se podařilo získat během půl roku prostředky na odkup ve výši přes  milion korun. Část potřebných zdrojů se vybralo také přes dárcovský projekt Kupujeme svatého Martina na Olšanských horách.  Junák se tímto stal majitelem církevní stavby.

Zatím nejúspěšnějším dárcovským projektem je Dědková sbírka. Celkově získanou částkou i počtem dárců. Bývalá hájenka byla po požáru úplně zbourána a zatím není dostatek zdrojů na obnovu.

Rekordmany dárcovských projektů jsou požárové sbírky. Obnovu vyhořelé klubovny v Říčanech podpořilo 264 dárců celkovou částkou 403 626 Kč v  průběhu dvou měsíců. Za prvních 6 dnů se vybraly 3/4 darované částky. 

V klubovně v Liberci neměli přes padesát let vodu a záchod. Napojení klubovny na vodovod a kanalizaci bylo poměrně složité a první odhad nákladů byl 950 tisíc. Nakonec zvolili skromnější variantu s jedním záchodem za částku přesahující půl milionu korun. Náklady měly být pokryty z úspor střediska a půjčky od hlavního spolku - Junáka. Díky úspěšnému fundraisingu, který byl po dosažení částky 130 000 Kč navýšen nadací o dalších 20 000 Kč a navýšení cílové částky, se podařilo udělat záchody dva včetně malé kuchyňky. Středisko Stopa Liberec dostalo celou vybranou částku, ve které je přidáno 20 000 Kč matchingu (cílová prémie) a 2% stržené provize provozovatele darujme. Vybudování přípojek a nových záchodů je investice, kterou nelze hradit z dotací na opravy. Pokud podobný projekt nepodpoří místní obec, nejsou dotační zdroje na jejich realizaci a štědrost dárců umožní takový projekt realizovat. 

První projekt, který si řekl o podporu stavby nové klubovny, byla Chotěboř. Byli první, kteří se dostali přes částku sto tisíc a trvalo jim to téměř rok. 

Necelé dva roky po nákupu nového tábořiště střediska Duha Brno se středisko obrátilo na svoje příznivce znovu a požádalo je o podporu při koupi maringotky pro nové tábořiště. Maringotka posloužila jako zázemí při budování tábořiště i jako zázemí táborů pro nejmladší členy. U druhého dárcovského projektu stejného žadatele se podařilo získat téměř dvojnásobnou částku. Nákup investičního vybavení (pořizovací cena nad 40 000 Kč) nelze hradit z dotací a jeho pořizování je pro skautská střediska obtížné. 

Jedním z prvních projektů v roce 2017 bylo financování nákupu táborového pozemku pro středisko Duha v Brně Řečkovicích. Cíl vybrat 30 000 Kč se podařilo rychle naplnit a i mírně překročit. Dárci byli převážně rodiče členů a lidé kolem střediska.  Pro nákup pozemku je zapotřebí mít vlastní zdroje, dotace není možné použít, pokud se nejedná přímo o účelový dar na pořízení tábořiště. 
Kupovaný pozemek v červenci 2017 a o tři roky později.

Úplně prvním skautfunding projektem byl Den pro Orlovy. Původní cílová částka byla nastavena na 7500 Kč, po dosažení byla nadací zdvojnásobena na celkových 15000 Kč a navýšena na 30000 Kč. Vybralo se celkem 19 600 Kč od 58 dárců. Průměr 338 Kč/dárce. Překvapením byl počet dárců - fungovalo to! Takové byly začátky v roce 2017.

Založení projektu

Díky za vaši práci.

Denisa Halašová
250 Kč

Skauting je fenomén, který stojí za podporu! Přidejte se...

Zdeněk Michálek
250 Kč

"Děláme to pro děti, všichni jsme něčí děti"

Ela a Vilík Stokláskovi