Kverulant.org o.p.s.

https://www.kverulant.org/ e-mail: info@kverulant.org


Když mocní nebo stát nehraje s veřejností fér, bráníme ji. Tlačíme na orgány státní správy s cílem zjednat nápravu a odstranit špatné pořádky. Nejprve identifikujeme problém. Poté veřejně deklarujeme cíl, kterého má být dosaženo. Cílem nemůže být pouhé upozornění veřejnosti na problém, cílem musí být konkrétní změna v zájmu široké veřejnosti. Kauza pokračuje, dokud není dosaženo cíle, nebo dokud nejsou vyčerpány všechny rozumné a legální prostředky k jeho dosažení. Dosahujeme tak konkrétních, pozitivních změn ve veřejném životě. Oceňte naše úsilí a podarujte Kverulanta.

Aktuální projekty

Ukončené projekty