Mezinárodní vězeňské společenství


Křesťanské sociální hnutí Mezinárodní vězeňské společenství, z.s. (MVS) vzniklo v ČR v roce 2010 a je součástí organizace Prison Fellowship International www.pfi.org MVS zaměřuje svou pomoc na všechny, kterých se zločin dotkl: oběti trestných činů, odsouzené, propuštěné, rodiny všech a pracovníky justice. Stěžejním projektem, který probíhá v řadě věznic je projekt Změna je možná, www.prisonfellowship.cz který je resocializačním projektem a ročním kurzem přípravy na propuštění v ženských i mužských věznicích. Projekt začíná uvnitř věznice a pokračuje na svobodě, kde propuštěné provázejí mentoři. MVS vede nízkoprahový Klub pro propuštěné v Praze. Uvnitř věznic probíhá projekt Restorativní justice Building Bridges, . www.restorative-justice.eu ve kterém se k restorativnímu dialogu setkávají oběti s nesouvisejícími pachateli v několikatýdenním kurzu a hledají možná řešení pro dopady zločinu. MVS organizuje každoročně vánoční projekt Andělský strom, ve kterém jsou obdarovávány děti odsouzených rodičů. Tatínek, nebo maminka vyplní ve vězení přihlášku a napíše dopis s vyjádřením lásky svému dítěti. MVS zakoupí dárek podle věku a potřeb dítěte a k Vánocům odešle dárek do rodiny. Jedná se o projekt pro udržení rodinných vazeb a do projektu jsou věznicemi vybírání sociálně nejslabší rodiny odsouzených. https://www.facebook.com/andelskystrom/?fref=ts MVS zabezpečuje i službu dopisování s vězni a zasílání nárokových balíčků.Jejím hlavním cílem je snížit negativní vlivy pobytu ve věznici, a to hlavně sociální izolaci, prostřednictvím pravidelného písemného kontaktu s dobrovolníkem.

Tato nezisková organizace nemá aktuálně zveřejněny projekty na portále Darujme.cz