Mezinárodní vězeňské společenství


Osvěta a poskytování informací Sociálně znevýhodněné skupiny

Vězňova cesta

8týdenní kurz restorativní justice na základě Markova evangelia, který odsouzeným ukazuje, že i pro ně existuje jiná cesta. Kurz snižuje recidivní chování, které je jinak u českých odsouzených velice vysoké (7 z 10 odsouzených se do vězení vrací). Každá zaslaná koruna bude zdvojnásobena F-nadací!

Restorativně proti recidivě

5 800 Kč
vybráno 6 % z 100 000 Kč

přispěli

3 lidé
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Program Vězňova cesta® pomáhá prolomit cyklus trestné činnosti. Je to počátek procesu restorativní justice, která odsouzeným nabízí příležitost změnit to, jak vnímají sami sebe, jiné i Boha. Přináší příležitost prožít uzdravení a odpuštění tím, že se lidé naučí přijímat zodpovědnost za svá rozhodnutí.

Od vzniku programu v roce 2014 se jasně prokázala řada přínosů. Vidíme:
  • snížení míry násilí ve věznici mezi absolventy kurzu
  • vedení k zodpovědnosti za své činy, což vede k lepším rozhodnutím
  • uspokojení duchovních potřeb a hledání způsobů, jak vyřešit nespokojenost
  • nabídka alternativní ideologie, která klade důraz na život, ne na smrt
  • vytvoření cesty k resocializaci
  • možnost udělat první krok k úspěšné reintegraci do společnosti
  • snížení recidivního chování
Pomozte odsouzeným poznat skutečný smysl života. Děkujeme!

Každá zaslaná koruna bude zdvojnásobena F-nadací!
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu