Nadace Via

http://www.nadacevia.cz e-mail: nela.sandova@nadacevia.cz


Rozvíjíme komunitní život. Spolupracujeme se skupinami aktivních lidí, kteří společně zlepšují život ve svém okolí. Proměňují veřejná prostranství, obnovují drobné památky, oživují veřejný prostor českých měst či organizují sousedské slavnosti. Ještě důležitější je, že se lidé učí spolupracovat, starat se o společný prostor a tvoří nové vztahy. Podporujeme je konzultacemi šitými na míru, zapojením odborníků, grantovou pomocí a vzděláváním. Tyto skupiny lidí vyhledáváme, provázíme a vzájemně propojujeme. Rozvíjíme filantropii. Usilujeme o to, aby se darování, dobročinnost, štědrost a starost o druhé staly běžnou součástí života lidí v Česku. Snažíme se šířit povědomí o filantropii v Česku a oceňujeme jednotlivce i firmy za jejich filantropické počiny. Dětem a studentům pomáháme organizovat benefiční akce – vedeme je k filantropii už od mládí. Rozvíjíme též online dárcovství v Česku.

Aktuální projekty

Ukončené projekty