Nadace Via


Životní prostředí

Publikace Naše krajina

Začátkem roku 2022 jsme vydali publikaci s názvem Naše krajina. Na její přípravě pracoval tým odborníků několik měsíců. Hotové verze se pak ujala skvělá grafička Eva Chmelová, díky které je příručka nejen poučná, ale i krásná. Pak už stačilo v tiskárně objednat dostatek výtisků, které vám nyní s radostí rozdáváme. Budeme moc rádi, pokud nám pomůžete pokrýt náklady na její vznik. Samotný tisk jednoho kusu stojí přibližně 200 Kč.

4 965 Kč

přispělo

10 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Od roku 2014 zasáhlo Česko několik vln extrémního sucha a výkyvů počasí. Začalo být zjevné, že změny klimatu se z vědeckých publikací dostávají do života každého z nás. V Nadaci Via jsme proto usoudili, že nadešel čas podporovat skupiny aktivních lidí v českých vsích a městech, kteří svou činností chtějí přispět k uzdravení místní krajiny a její adaptaci na změnu klimatu.

Rozhodli jsme se, že tyto aktivní lidi budeme podporovat nejen finančně, ale i odborně. Proto také vznikla tato publikace, která by měla posloužit spolkům, neziskovkám, starostům, zastupitelům a všem aktivním lidem, kteří chtějí pečovat o krajinu na lokální úrovni – tedy přímo v místě, kde žijí.

Příručku jsme rozdělili do čtyř hlavních částí. V první části se seznámíte s tím, jak krajina funguje (nebo v dnešní době spíše nefunguje), jaké jsou příčiny a důsledky různých situací a jak je vše vzájemně provázané. Druhá část se už věnuje konkrétním návrhům, jak začít se změnami ve svém okolí. Představuje užitečné webové odkazy a tipy na jejich využití ve vaší obci nebo komunitě. Projekty na pomoc krajině je většinou potřeba nějak financovat. Různým možnostem podpory, ať už v rámci Nadace Via nebo z jiných zdrojů, se věnuje třetí část. V závěrečných kapitolách najdete několik příkladů dobré praxe a slovníček základních pojmů.

Naším cílem není obsáhnout a podrobně vysvětlit vše, co se týká péče o životní prostředí. Mělo by jít o první impulz vedoucí ke zlepšení stavu krajiny, o to, aby se lidé začali na své okolí dívat jinýma očima. Tak pojďme společnými silami změnit svět!

Publikaci si můžete v digitální verzi stáhnout na tomto odkazu. Pokud máte zájem o výtisk, napište nám prosím na via@nadacevia.cz. Podpořte nás prosím, ať se publikace dostane k co nejvíce zájemcům! Cena za tisk jednoho kusu je přibližně 200 Kč, další náklady tvoří mnoho hodin práce odborníků a grafické zpracování.


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Skvělá publikace - moc díky za ni!

Jiří Trčka
500 Kč