CZ / EN

Nadace Via


Filantropie a dobrovolnictví TORNÁDO

Pomozme zničeným obcím na jihu Moravy

Jih Moravy zasáhla katastrofa nevídaných rozměrů. Nadace Via proto spustila sbírku - dárcovskou kampaň, která pomůže zasaženým obcím, lidem a komunitám, aby se s tragédií dokázali lépe vyrovnat. Vaše dary následně rozdělíme na řešení následků katastrofální bouře, která po sobě zanechala několik zcela zpustošených vesnic. #promoravu Děkujeme za Vaši štědrost.

vybíráme od 24.6.2021

Děkujeme za vaši pomoc! #promoravu

(Uváděná částka je včetně aktuální částky na sbírkovém účtu a DMS, které jedenkrát denně aktualizujeme.)
237 362 366 Kč

přispělo

150662 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Výtěžek sbírky putuje na pomoc obyvatelům jihomoravských obcí zpustošených tornádem (konkrétně zejména obcím Hrušky, Moravská Nová Ves, Lužice, Mikulčice, Hodonín-Pánov). Přesné informace o konkrétním využití darovaných prostředků průběžně aktualizujeme a prostředky rozdělujeme v několika krocích:

Většinu darů ze sbírky jsme již využili na přímou pomoc lidem, ale s podporou pro jižní Moravu nekončíme. Pomáhat budeme i v následujících měsících, dokonce letech. 
 • Aktuální výtěžek sbírky je více než 237 mil. Kč.
 • 69 % jsme rozdělili zejména na přímou pomoc lidem zasaženým tornádem.
 • Nově se rozbíhá 3. kolo přímé podpory ve výši dalších 50 milionů Kč a v rámci dlouhodobé pomoci ze sbírky neopomíjíme rozvoj regionu.
 • 2 mil. Kč směřujeme na pomoc Lounsku, které bylo tornádem rovněž zasaženo.
Jak konkrétně sbírka a všechny dary na Moravě pomáhají?
Bezprostředně po katastrofě jsme odeslali 5 mil. Kč každé z 5 nejpostiženějších obcí na zajištění nejdůležitějších věcí po neštěstí (odvoz suti, zajištění základních služeb pro obyvatele…). Současně jsme iniciovali koordinaci pomoci s ostatními organizacemi, sbírkami a spolupracovali se zasaženými obcemi i krajem. Naším cílem bylo a nadále je pomoci rychle a současně spravedlivě. Vedle pomoci obcím se tak na místě rozběhlo mapování zasažených domácností, a to právě ve spolupráci s dalšími nevládními organizacemi (ADRA, Člověk v tísni, Diakonie ČCE…), kterým děkujeme za profesionální spolupráci.

Přímou pomoc všem zasaženým lidem a domácnostem jsme rozdělili do tří kol. První dvě už proběhla a třetí právě začalo. V prvních týdnech jsme díky Vaší pomoci plošně podpořili všechny zasažené částkou ve výši 150 tis. Kč. 669 domácností tak získalo rychlou pomoc v částce 99,5 milionů Kč. V srpnu a září jsme navázali druhým kolem určeným pro více poškozené domácnosti. Ty získaly další příspěvek ve výši až 150 tisíc korun. Celkově jsme tak již v rámci přímé pomoci odeslali zasaženým lidem 942 příspěvků v částce převyšující 139 milionů Kč.

V aktuálně probíhajícím kole individuální pomoci podpoříme vyššími částkami ty nejvíce zasažené domácnosti, kde dosavadní podpora nebyla dostatečná (tzn. předchozí příspěvky ve výši 150 tis. Kč + 150 tis. Kč). K tomu probíhá opětovné mapování a musíme znovu získat aktuální informace od rodin o současném stavu a potřebách. Vyplácení konkrétní částky pomoci je mj. závislé na rozhodnutí o udělení/neudělení podpory ze státních programů pomoci, pojistek a zohlednění jiných soukromých sbírek. Cílem je spravedlivě pomoci, aby se všichni mohli vrátit domů a postavit se na vlastní nohy. Na tuto pomoc ze sbírky využijeme dalších 50 milionů Kč a počítáme, že maximum možného vyplatíme do konce roku.

Výše uvedeným naše podpora Moravy nekončí. Aby byla účinná a dlouhodobá, bude nutné podpořit region i nadále. V dalších měsících a v roce 2022 se proto zaměříme na podporu soudržnosti sousedů i obnovu veřejného prostoru. Půjde například o pomoc s rekonstrukcí míst k setkávání (klubovny, altány), společnou obnovu veřejného prostoru nebo zeleně a další aktivity, do kterých se zapojí co nejvíce místních. V Nadaci Via už přes 24 let podporujeme záměry lidí, kteří se dají dohromady a společně mění k lepšímu místo, kde žijí. Tyto zkušenosti chceme využít i v dalších měsících, abychom přispěli návratu radostného života do zničených moravských obcí.

Děkujeme Vám za Vaši štědrou podporu a pomoc. Bez ní by to opravdu nebylo možné.

Vám všem, štědrým dárcům, průběžně rozesíláme samozřejmě také potvrzení o daru a další informace o využití. Pokud by Vám potvrzení nedorazilo, neváhejte se na nás prosím obrátit na e-mailu: promoravu@nadacevia.cz. Děkujeme.

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

69% darů ze sbírky, která přesáhla 237 milionů Kč jsme již využili zejména na přímou pomoc lidem. S podporou pro jižní Moravu však rozhodně nekončíme. Pomáhat budeme i v následujících měsících, dokonce letech. Nově se rozbíhá 3. kolo přímé podpory ve výši dalších 50 milionů Kč a v rámci dlouhodobé pomoci ze sbírky neopomineme rozvoj regionu. Srdečně děkujeme všem dárcům!

Částka vyplacené pomoci napřímo, tzn. pro domácnosti zasažené tornádem stále roste. Díky Vaší podpoře jsme ke konci týdne odeslali již 943 příspěvků v částce převyšující 139 milionů Kč. A v pomoci všem postiženým tornádem pokračujeme i nadále. Děkujeme.

I tento týden vyplácíme další desítky příspěvků pro tornádem více zasažené domácnosti. Aktuální částka, která byla zaslána zasaženým lidem je: 137,7 milionů Kč. Děkujeme!

Přímá pomoc na Moravě je největší prioritou sbírky. K včerejšímu dni - pondělí 6.9. - jsme celkově vyplatili lidem ze zasažených domácností přes 900 příspěvků v částce 136 milionů korun. A v této pomoci stále pokračujeme. Děkujeme.

Jen za uplynulý pátek jsme odeslali další příspěvky na pomoc rodinám zasaženým katastrofou v částce 3,9 milionů Kč. Celkem jsme tak ke konci minulého týdne podpořili domácnosti více než 8 stovkami příspěvků ve výši přesahující 123 milionů Kč a v přímé pomoci pokračujeme i nadále. Děkujeme!

Každý den dostáváme krásné zprávy od lidí, kterým můžeme na Moravě pomáhat právě díky podpoře od Vás - štědrých dárců. Dovolte nám s Vámi sdílet jedno krásné poděkování plné naděje, které patří právě a především Vám:

"…touto cestou bych Vám chtěla poděkovat za finanční pomoc při obnovování mého rodinného domu v Moravské Nové Vsi, který byl dne 24.6.2021 řáděním tornáda významně poškozen, tj. zkrácen na přizemní domek bez nadstavby a zastřešení s totálním vysklením oken, dveří a zničením fasády u zbytku toho, co z domu zůstalo. Předběžný odhad škody mého domu se vyšplhal přes 3 miliony a jak se mi pomalu kupí faktury, tak mám pocit, že tato odhadnutá částka bude bohužel při dnešních cenách převýšena.

Proto si nesmírně vážím finanční pomoci, které se mi od vás dostalo a děkuji všem lidem, kteří nejsou lhostejní k tomu, co se i jiným lidem kolem děje a na sbírku přispěli.

Přeji Vám hodně úspěchů v práci, zdraví a pohody, hodně empatických kolegů v kolektivu, a stále dost nelhostejných lidí a dost i těch, kterým je možné pomoci…"

 • Díky Vaší obrovské podpoře jsme rozeslali v první vlně plošné podpory příspěvek 641 domácnostem v částce převyšující 95 milionů Kč. V dalším kole podpory, které nyní dobíhá, jsme více postiženým rodinám opět vypláceli příspěvek 150 000 Kč. Znovu jsme podpořili již přes sto rodin částkou 16 milionů Kč a předpokládáme, že v následujících dnech podpoříme více než dalších 150. (Pozn. Ve druhém kole již nejsou podpořeny rodiny, které měly malé poškození domu a na pokrytí škod stačila částka z prvního kola, dále rodiny se soukromou sbírkou a určité specifické případy, které jsou potřeba prošetřit individuálně). Celkem jsme tak k 17. 8.2021 vyplatili na přímé podpoře lidem 745 příspěvků v celkové výši 111 milionů korun a v této finanční přímé pomoci i nadále pokračujeme.
 • Nově plánujeme v rámci sbírky podpořit zajištění pomoci psychologů a terapeutů přímo na místě, v zasažených obcích, protože po prvotním šoku a následném zajištění základních potřeb nabývá právě tato pomoc na důležitosti a nutnosti.
 • Jak jsme slíbili, nezapomínáme ani na zasažené Ústecko - Lounsko. Částkou 2 miliony Kč bude podpořena obnova obce Stebno a to ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací.
Srdečně děkujeme. Bez Vaší pomoci by to nebylo možné.

Již v průběhu července jsme spustili automatické zasílání "potvrzení o daru" na sbírku pro Moravu skrze sbírku zde na Darujme.cz. Potvrzení zasíláme vždy na Váš e-mail, který byl uveden při darování a zasíláme jej nejpozději do 14 dnů od zaslání daru. V případě, že by Vám potvrzení nedorazilo - napište nám prosím na e-mail: promoravu@nadacevia.cz a vše společně dořešíme. Srdečně děkujeme za Vaši podporu a přízeň.

Přímá pomoc na Moravě stále pokračuje, k dnešnímu dni bylo ze sbírky podpořeno již přes 600 rodin zasažených tornádem, které obdržely částku přesahující 90 milionů korun. A jak jsme avizovali, právě startuje další kolo podpory pro více postižené domácnosti, které stejně jako v první fázi obdrží příspěvek dalších 150 tisíc korun. Více informací o rozdělení sbírky naleznete zde. Srdečně děkujeme!

 • Děkujeme za Vaši štědrost, díky které jsme úspěšně dokončili první fázi podpory a ke konci minulého týdne jsme ze sbírky podpořili na 600 domácností částkou 88 milionů korun a dalších 25 milionů bylo napřímo zasláno postiženým obcím. 
 • V přímé podpoře pokračujeme i nadále a zasíláme další příspěvky, opět v částce 150 000 Kč, a to rodinám / domácnostem, které byly tornádem více zasaženy a další pomoc nutně potřebují, aby se mohli vrátit zpět domů. 
 • V průběhu dalších týdnů navážeme (ve spolupráci s ostatními organizacemi) fází individuálně posuzované podpory, v níž budou rozdělovány i násobně vyšší a to cíleně tam, kde to bude nejvíce zapotřebí.
 • Více informací o sbírce a rozdělení výtěžku naleznete na pravidelně aktualizované stránce zde.
Moc děkujeme za Vaši pomoc a podporu.

Měsíc po katastrofě jsme díky vaší neuvěřitelné podpoře již:
 • podpořili 5 obcí, každé jsme hned v prvních po katastrofě odeslali 5 milionů korun na řešení akutních následků katastrofy
 • podpořili jsme díky vám finančně cca 600 domácností v postižených obcích, každé jsme odeslali příspěvek 150.000 Kč. Většinu smluv jsme podepsali rychle online tak, aby měli lidé peníze na účtu během pár dní
 • celkově české nevládky podpořili již 1450 domácností
 • nyní následuje další fáze podpory. Po rychlém jednorázovém příspěvku všem postiženým probíhá hlubší šetření a nejpostiženější domácnosti dostanou další finance.
Děkujeme vám za neobyčejně štědrou a velkorysou podporu, které se jihu Moravy i nadále dostává.

Dojetí, vzájemná solidarita i odmítání darů. Sdílíme reakce prvních podpořených.
Ve středu 7. července jsme po podpisu prvních smluv odeslali první desítky nadačních příspěvků obyvatelům zpustošených obcí. Rádi bychom se s Vámi podělili o reakce podpořených na neskutečnou vlnu štědrosti, kterou ničivé tornádo mezi lidmi vyvolalo.

Jedna z obyvatelek Moravské Nové Vsi v únoru ovdověla a za čtyři měsíce později přišla rána v podobě přírodní katastrofy. Paní L. sice nemá svůj vlastní bankovní účet, smlouvu však za ní může podepsat dcera, která o ni pečuje. Příspěvek následně použijí na opravu poškozené střechy domu. Další z obyvatelek a příjemkyň pomoci děkuje pracovníkům Nadace Via jako zástupcům celého národa. A ozývají se i další, kteří děkují všem dárcům a nemohou stále uvěřit, kolik peněz už se na obnovu jejich domovů vybralo.

Solidarita panuje také mezi samotnými postiženými, především mezi těmi, jejichž domy nebyly odsouzeny k demolici a zůstávají nadále obyvatelné. Více než o příspěvek pro sebe se obávají o to, zda dar, který mají obdržet, neubere těm, kteří by jej potřebovali víc.Dobrý den. Strašně moc Vám děkujeme za nabídnutou finanční pomoc. Chci Vás ale požádat, abyste tuto finanční pomoc darovali raději někomu jinému, kdo měl opravdu hodně poškozený dům nebo o něj třeba úplně přišel. My jsme nějaké menší škody měli, ale jsou opravdu malé a dostaneme peníze z pojišťovny, které by nám ty škody měly pokrýt.“ I takové zprávy v těchto dnech od obdarovaných čteme nebo slyšíme po telefonu.

Na místo katastrofy jsme se minulý týden vydali i my, a můžeme proto potvrdit, že obyvatelé postižených obcí pomoc skutečně oceňují. „Chci poděkovat všem dárcům, štědrost Čechů je neuvěřitelná. Viděl jsem i na místě, že lidem pomáhá, že za nimi někdo stojí. Ví, že žijí ve společenství, které je v tom nenechalo. I díky tomu v obcích není atmosféra beznaděje,“ uzavírá ředitel Nadace Via Zdeněk Mihalco.

Během prodlouženého víkendu jsme ve spolupráci s ostatními neziskovými organizacemi, zejména Adrou a Diakonií ČCE, uzavřeli první desítky smluv s obyvateli obcí zasažených tornádem. Příspěvek 150 000 Kč tak byl ve středu 7. července odeslán prvním postiženým domácnostem. Mezi prvními příjemci budou zejména obyvatelé obcí Hrušky a Moravská Nová Ves, další smlouvy uzavřeme a příspěvky odešleme ještě tento týden.

Příspěvky budou v první vlně vyplaceny všem rodinám, jejichž domácnosti byly zasaženy tornádem. Databáze potřebných vznikla na základě terénního mapování organizací Člověk v tísni, ADRA a Diakonie, Nadace Via nyní na základě této databáze oslovuje první příjemce pomoci, s nimiž uzavírá smlouvy o nadačním příspěvku. Po oboustranném podpisu této smlouvy (lze fyzicky i online) příjemcům obratem odesíláme příspěvek ve výši 150 tisíc korun. Další spolupracující organizace se také snaží identifikovat lidi v exekuci, abychom jim mohli příspěvek poslat takovou formou, že o finanční podporu nepřijdou.

Více o tom, jak vybrané prostředky pomáhají, se dozvíte například v rozhovoru ředitele Nadace Via Zdeňka Mihalca se Světlanou Witovskou v pořadu Interview ČT24 či z podcastu Marie Bastlové Ptám se já na serveru Seznam Zprávy.
♥ Všem dárcům ještě jednou srdečně děkujeme za podporu a naději, kterou svojí štědrostí přinášíte na jižní Moravu. ♥

Děkujeme Vám a máme velkou radost, že sbírka stále roste. Dnešní Koncert naděje • Benefiční koncert České filharmonie a Filharmonie Brno vynesl více než 2 miliony korun. Srdečně děkujeme za Vaši štědrost a pokud vám přímý přenos unikl, záznam koncertu najdete ještě 8 dní na stránkách České televize. Přejeme krásný hudební zážitek.

Koncerty naděje.
Na podporu sbírky pro Moravu zahrají hudebníci ve Valticích i Praze.
Pomoci obyvatelům obcí zpustošených ničivým tornádem se rozhodli také hudebníci. V sobotu 3. července v jízdárně zámku Valtice odehrají Česká filharmonie a Filharmonie Brno benefiční Koncert naděje na pomoc obětem živelní katastrofy na jižní Moravě a jako poděkování všem, kteří již pomohli finančním příspěvkem nebo přímo na místě. Ve středu 7. července pak několik předních kapel české hudební scény vystoupí v Praze na Václavském náměstí v rámci koncertu Společně pro Moravu. Výtěžek obou koncertů poputuje do sbírky pro Moravu organizované Nadací Via.
Více si můžete přečíst zde.


Děkujeme, děkujeme, děkujeme.
Výtěžek sbírky putuje na pomoc jihomoravským obcím zpustošeným tornádem. Konkrétně zejména obcím Hrušky, Moravská Nová Ves, Lužice, Mikulčice, Pánov. Dary pomohou hned v několika krocích:
- Okamžitě uvolňujeme 25 milionů korun jednotlivým obcím na akutní pomoc, kterou koordinujeme s krizovým štábem a krajem.
- Přímá pomoc postiženým lidem - od pátku koordinujeme přímou pomoc lidem s dalšími neziskovkami, které na místě mapují situaci a potřeby místních. Spolu s dalšími neziskovými organizacemi a nadacemi poskytneme postiženým domácnostem příspěvek 150 000 Kč na opravy poničených domu a zajištění základních potřeb zasažených domácností.
- Následně plánujeme podpořit iniciativy a projekty, které pomohou region znovu postavit na nohy a vrátit život do zasažených obcí.
Na rozdělení výtěžku sbírky spolupracujeme také s Jihomoravskou komunitní nadací, která sídlí přímo v Moravské Nové Vsi, jedné z nejvíce postižených obcí. Část výtěžku celé sbírky poputuje také na Lounsko, kde sběr prostředků na obnovu zajišťuje ve spolupráci s Nadací Via Ústecká komunitní nadace.
Děkujeme za Vaši pomoc.

Děkujeme všem dárců a dárkyním za neuvěřitelnou štědrost a solidaritu s obyvateli jihomoravských obcí zasažených ničivým tornádem.

Momentálně koordinujeme se zasaženými obcemi, krizovým štábem a ostatními neziskovkami pomoc tak, aby byla co nejúčinnější a směřovala tam, kde bude nejvíce potřeba.

Vzhledem k velkému množství dotazů, které nám posíláte, jsme se rozhodli shromáždit všechny
důležité informace týkající se sbírky na jednom místě.

Děkujeme za Vaši podporu!

 • Okamžitě uvolňujeme 20 milionů korun na akutní pomoc, kterou koordinujeme s krizovým štábem a krajem.
 • Během víkendu a pondělí zkoordinujeme pomoc s ostatními neziskovkami, nadacemi, sbírkami a to ve spolupráci s krizovým štábem, obcemi a krajem. Tak, aby zaslaná finanční pomoc byla využita konkrétně a smysluplně přímo zasaženými lidmi a obcemi.
 • Následně plánujeme podpořit iniciativy a projekty, které pomohou region znovu postavit na nohy a vrátit život do zasažených obcí. 
 ♥ ♥ ♥ Děkujeme ♥ ♥ ♥

Srdečně děkujeme za Vaši štědrost a omlouváme se za drobné technické výpady, které nastaly a na kterých od rána pracujeme, posilujeme servery, optimalizujeme. Děkujeme! 
Vám všem, štědrým dárcům, samozřejmě po  dokončení sbírky zašleme potvrzení o daru a veškeré informace o využití.

Momentálně koordinujeme s ostatními neziskovkami a krizovým štábem pomoc tak, aby byla co nejúčinnější. Jsme připraveni odeslat pomoc okamžitě. Díky vaší neuvěřitelné podpoře můžeme odeslat okamžitě půl milionu až milion korun každé ze zasažených obcí.

Založení projektu

Jsme tetovací studio KaHo Tattoo z Ústí nad Labem a vydražili jsme tetování na pomoc Moravě. Doufáme náš příspěvek pomůže komukoliv, kdo to potřebuje víc, než my..

KaHo Tattoo
7 000 Kč

Aspoň něco a ať se daří

Denis Pavlasek
20 Kč

Posilam opet par korun a verim, ze snad jsou vsichni uz alespon trochu v bezpeci a v teple. Preji hodne sil.

Sona Jeffrey
300 Kč

Ať jsou obce po rekonstrukci krásnější než kdy předtím!

Jana B
1 111 Kč

kocham Was, za mentalność, Wasz kraj, naten czas muszę żyć w tym podłym kraju (PL) To kwota ze zbiórki od mojej najbliższej rodziny, trzymajcie się <3

Sebastian Cichon
24 €

Pomoc bliznimu svemu

Martin Bruha
300 Kč

Tornádo sice odešlo, ale škody a opravy zůstávají a na to nesmíme zapomínat. Přejeme, ať se dílo daří. Členové a fanoušci (z Jeseníku) PSO.

Police Symphony Orchestra Orchestra
44 000 Kč

Všem, kterým zasáhlo tornádo do života, přeji hodně sil a energie.

Zuzana Skrbková
1 000 Kč

Nezapomeňme ani po čase...! Přeji brzké znovu zhotovení!

Petra Bočková

Jménem DIVERSITY týmu posíláme zisk z akce konané 10.7.2021 v Uherském Hradišti.
Jsme rádi, že i můžeme pomáhat alespoň touto cestou.

Diversity Team
17 947 Kč