Nadace na ochranu zvířat

http://www.ochranazvirat.cz tel.: 222 135 460 e-mail: nadace@ochranazvirat.cz


Nadace na ochranu zvířat je nevládní nezisková organizace s právní subjektivitou nadace. Od svého založení v roce 1994 hájí zájmy a práva zvířat (Animal Rights) a zasazuje se o jejich životní pohodu (Animal Welfare). Posláním nadace je trvale zlepšovat vztah člověk – zvíře – životní prostředí, pomáhat zmírňovat utrpení a zajišťovat přijatelné životní podmínky zvířat v lidské péči, držených v zajetí i zvířat volně žijících. Toto poslání vychází z přesvědčení, že zvířata jsou cítící bytosti, které si zasluhují odpovědnost, pozornost, péči a ochranu ze strany člověka. Vychází z myšlenky, že každý život (nejen lidský) má svou vlastní neopakovatelnou hodnotu a že v přírodě existují vzájemné vazby pro přežití všech živých organismů a udržení rovnováhy celého ekosystému.

Aktuální projekty

Ukončené projekty