Spolek VLČÍ MÁKY

http://www.spolekvlcimaky.cz tel.: 606 417 628 e-mail: podpora@spolekvlcimaky.cz


Spolek pomáhá primárně novodobým válečným veteránům, kterých v Česku žije přes 16000. Když je třeba, pomáháme i vojákům, kteří v misi nebyli. Nejčastěji se na nás obracejí ti, kdo utrpěli ve službě úraz a nemají ho řádně odškodněn. Pomáháme jim s úhradou rehabilitací, pomůcek, právních služeb a také jim poskytujeme psychickou a morální podporu. Často nás požádají o radu ti, kdo končí službu státu a chystají se najít si civilní zaměstnání. Zvláštní pozornost věnujeme ženám ve službě. Pečujeme rovněž o odkaz válečných veteránů - provozujeme Veteránskou knihovnu, pořádáme besedy ve školách a samozřejmě budujeme tradici nošení vlčích máků. Od roku 2021 kromě toho všeho pomáháme s integrací i bývalým tlumočníkům naší armády, kteří sem byli evakuováni z Afghánistánu.

Aktuální projekty