Spolek VLČÍ MÁKY

http://www.spolekvlcimaky.cz tel.: 606 417 628 e-mail: podpora@spolekvlcimaky.cz


Spolek pomáhá primárně novodobým válečným veteránům. V roce 2022 jich armáda evidovala přes 16000. Když je třeba, pomáháme i vojákům, kteří v misi nebyli. Nejčastěji se na nás obracejí ti, kdo utrpěli ve službě úraz a nemají ho řádně odškodněn. Pomáháme jim s úhradou rehabilitací, pomůcek, právních služeb a také jim poskytujeme psychickou a morální podporu. Často nás požádají o radu ti, kdo končí službu státu a chystají se najít si civilní zaměstnání. Zvláštní pozornost věnujeme ženám ve službě. Pečujeme rovněž o odkaz válečných veteránů - provozujeme Knihovnu Martina Marcina, Pořádáme besedy ve školách a samozřejmě budujeme tradici nošení vlčích máků.

Aktuální projekty