Spolek VLČÍ MÁKY


Kultura, umění a historie Osvěta a poskytování informací

Veteránská knihovna Spolku VLČÍ MÁKY

Pomozte nám nést naše poselství. Jsme unikátní veřejná knihovna, jejíž fond tvoří knihy věnované vojáky AČR, válečnými veterány. Tyto knihy je provázely na misích, inspirovaly je v jejich životním poslání. Někteří knihu i napsali. Tento rostoucí fond vojenské, historické a dobrodružné literatury - knih s příběhem a vepsanými osobními vzkazy - je k dispozici veřejnosti. Vaše dary nám pomáhají o něj pečovat, zapůjčovat knihy do obecních knihoven, posílat je těm, kdo si je osobně vyzvednout nemohou (senioři, studenti).

vybíráme od 31.10.2022
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Poselstvím knihovny je přiblížit práci českých vojáků, veteránů a hrdinů všech válek. A také jejich odvahu, statečnost a obětavost.

Důraz klademe na práci se čtenáři. Prostřednictvím knih soudobých hrdinů zjišťují, že voják není "stroj běhající po poli s kulometem", ale přemýšlivá, citlivá a cítící bytost - náruživý čtenář krásné literatury - i neustále se vzdělávající profesionál čtoucí literaturu odbornou.

Spolupracujeme se všemi stupni škol, pro které zajišťujeme ve spolupráci s veterány také besedy.

Pomozte nám finančním příspěvkem s provozem knihovny a s podpůrnými osvětovými programy. Děkujeme.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Ať se daří! ❤️

Patrik Mikeš
500 Kč