Podnikatelské odbory - Unie podnikatelských a živnostenských spolků, z.s.

https://www.podb.cz/ tel.: +420 777 038 047 e-mail: info@podb.cz


Podnikatelské odbory – Unie podnikatelských a živnostenských spolků, z. s. mají nyní více než 14 700 členů a po Hospodářské komoře jsou největším zástupcem podnikatelů v ČR. Specifikem je neexistence povinných členských příspěvků. Vznikly v únoru 2017 a jejich hlavním cílem je obrana živnostníků a drobných podnikatelů před nežádoucími a neoprávněným zásahy státu do podnikání. Konkrétně realizují zásahy proti omezování kontroly a moci státu nad podnikáním. Aktivity směřují k narovnání podnikatelského prostředí ve prospěch malého podnikání. Realizací vlastních projektů vracejí státu povinnosti, které přenesl na podnikatele.

Aktuální projekty

Ukončené projekty