Nadační fond Mosty - Puentes

http://www.mosty-puentes.cz e-mail: nadacnifond@mosty-puentes.cz


Jsme Nadační fond Mosty - Puentes a dlouhodobě se věnujeme tvoření mostu mezi původními kulturami a tou naší. Hledáme spojitosti a pochopení mezi člověkem a přírodou. Dva roky s námi putovali zástupci kmene Kogi a Wiwa, známí i z filmových dokumentů BBC, po místech, která mají podle nich mimořádný význam pro přírodu i pro lidi. Moravskoslezský kraj je jejich očima vnímán jako zemské srdce našeho kontinentu. Viděli s námi takovou krásu naší země, až se jim tu chtělo zůstat napořád. Viděli s námi skládky, těžbu, betonová koryta vodních toků, vyschlá pole a meliorační trubky, zazděná a harvestory rozježděná prameniště. Plakali jako děti. A to se nás dotklo. Dotkl se nás smutek a marnost z toho, jak bereme ze Země všechno, co můžeme. To, co konzumujeme, co nás těší, s čím můžeme obchodovat. Dáme jí něco zpátky? Ano! Jak? Co už děláme? Sázíme s lidmi stromy na místech, kam se mohou vrátit. , Čistíme prameny a studánky, uklízíme Česko (my Moravu). Natočili jsme časosběrný materiál pro film. Koupili jsme v Moravskoslezském kraji kus země s domem pro setkávání, výuku a konkrétní práce. Nadační fond pro rok 2024 oslovuje ke spolupráci v následujících oblastech: výzva pro firmy “Dejme to Zemi zpátky, protože můžeme” obnova pramenů vytvoření filmu - sdělení domorodých lidí Kogi a Wiwa - zpracování časosběrného materiálu, který zachycuje jejich práci s lidmi v ČR v roce 2023 na místech mimořádného významu vytvoření zázemí pro setkávání, výuku a práci s krajinou v Moravskoslezském kraji, ve Starých Heřmínovech poutě na významná místa, besedy a inspirace lidí, kteří hledají způsob, jak dát život do rovnováhy, a kterým to vše dává jim smysl vydání knihy Místa, kde země promlouvá Děkujeme, že svou dobrou vůlí a finančním darem také přispíváte k obnově krásné krajiny a rovnováhy v lidech i mezi tím vším. www.mosty-puentes.cz

Aktuální projekty

Ukončené projekty