Nadační fond Mosty - Puentes

http://www.mosty-puentes.cz e-mail: nadacnifond@mosty-puentes.cz


Věnujeme se péči o krajinu a vodu. Čerpáme z duchovní tradice domorodého kmene Kogi, který donedávna žil oddělen od civilizace v horách Sierra Nevada v Kolumbii. Pro domorodé lidi je voda zdrojem života. Říká se, že jejich území s prameny 7 řek je srdcem světa. Také u nás jsou taková místa, a proto se naše území označuje srdce Evropy. Od pramenišť v Jeseníkách přes Mladečské jeskyně, kde vyvěrají prameny až po jeskyně v Javoříčku je Olomoucký kraj prostoupen podzemními zdroji vody a místy, kterým se říká „svaté vody“. Právě ve Střemeníčku, části obce Luká, jsme v roce 2018 objevili pramen Kamenice, který byl doslova pohřben pod starou komunální skládkou. Pramen jsme obnovili a od dubna čistíme okolí prameniště. Na tuto aktivitu navazujeme sázením stromů v okolí a návratem mezí, remízků a stromořadí do krajiny. Do aktivit zapojujeme děti s celými rodinami.

Aktuální projekty

Ukončené projekty