Arcidiecézní charita Praha

http://www.praha.charita.cz tel.: 224 246 573 e-mail: lomozova.jarmila@praha.charita.cz


Jsme součástí celosvětové sítě Caritas Internationalis, jedné z největších celosvětových sítí usilujících o odstranění chudoby a nastolení spravedlivější společnosti. Naším posláním je uvádět do života křesťanskou lásku, která slouží lidem v nouzi. Poskytujeme sociální služby a uskutečňujeme projekty na pomoc těm, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a na okraji společnosti a nedokáží sami najít východisko.

Aktuální projekty