Arcidiecézní charita Praha


Sociálně znevýhodněné skupiny

Sociální bydlení

Sociální byty umožňují nízkopříjmovým domácnostem získat za dostupnou cenu plnohodnotnou nájemní smlouvu a důstojné bydlení v nájemním bytě. Sociální bydlení je určené pro maminky samoživitelky, které opouštějí naše azylové domy, ale nemají peníze na běžný nájemní byt.

Sociální bydlení

Cenově dostupné bydlení je nejnaléhavější potřebou sociálně potřebných rodin. Podpořte dostupnost sociálního bydlení.
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Sociální byty umožňují nízkopříjmovým domácnostem získat za dostupnou cenu plnohodnotnou nájemní smlouvu a důstojné bydlení v nájemním bytě. Sociální byty jsou určené maminkám samoživitelkám, které opouštějí naše azylové domy, ale nemají peníze na běžný nájemní byt. Podpora pomáhá překlenout obtížné období. S rodinami aktivně pracujeme, pravidelně se setkávají s našimi sociálními pracovníky. Postupně odstraňují překážky bránící v osamostatnění tak, aby rodina v budoucnu buď vůbec nepotřebovala sociální bydlení, nebo alespoň aby si její dospělí členové našli práci, naučili se hospodařit s rodinným rozpočtem a byli celkově samostatní ve vyřizování osobních záležitostí a výchově svých dětí.

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu