Arcidiecézní charita Praha


Lidé s postižením

Domov svaté Rodiny

Domov svaté Rodiny poskytuje celoroční pobytové služby dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením s nabídkou běžných příležitostí k sociálnímu začleňování. Posláním Domova svaté Rodiny je vytvářet láskyplné prostředí a podmínky pro plnohodnotný, smysluplný život klientů a naplňování jejich seberealizace, přispívat k rozvoji jejich osobnosti a posilovat křesťanskou atmosféru v celém Domově a pokračovat v odkazu sestry Akvinely. Vycházíme z přesvědčení, že každý lidský život je vzácným darem. Proto si ho vážíme a chráníme jej. Ctíme i jeho duchovní rozměr, který zahrnujeme do života Domova. Sociální služby musí být poskytovány v zájmu klientů a v náležité kvalitě. Vždy musí být důsledně zajištěno dodržování základních práv a svobod.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Každý lidský život je vzácným darem. Lidé s mentálním postižením jsou ti nejzranitelnější, kteří si zaslouží přijetí, ochranu a péči. Váš dar podpoří Domov svaté Rodiny, který je domovem pro osm desítek osob s mentálním a kombinovaným postižením.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Mockrát děkujeme za ochotu a zapůjčení pojízdného klozetového křesla pro dočasně imobilní babičku.

Eva Zbytovská
500 Kč

Prosím o potvrzení pro daně. Díky.

Blanka Fürstová
5 000 Kč

Jako každoročně myslíme na Olinku Vargovou

Ing. Luboš Varga, CSc.
1 000 Kč