Arcidiecézní charita Praha


Osvěta a poskytování informací Sociálně znevýhodněné skupiny

Poradna Magdala

Poradna Magdala se specializuje na pomoc obětem domácího násilí a obchodu s lidmi. Ročně pracuje s více než třemi sty osobami, které potřebují pomoci překonat prožité trauma způsobené dlouholetým ubližováním jejich nejbližšími. Poradna Magdala se věnuje také sociálně právní ochraně dětí v rodinách, kde probíhá násilí.

Poradna Magdala

Podpořte odborné poradenství a terapii pro oběti domácího násilí, které je poskytováno zdarma, aby bylo dostupné všem potřebným.
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Vy to zvládnete!

Magda Selucká
100 Kč

Děkuji, že se věnujete potřebným

Cyril Poukar
3 000 Kč