Arcidiecézní charita Praha


Sociálně znevýhodněné skupiny

Podpořte sociální služby Arcidiecézní charity Praha

Jsme křesťanská organizace, která už víc než 100 let pomáhá lidem v nouzi. Poskytujeme profesionální sociální služby. Pomáháme těm, kteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo na okraji společnosti: SENIORŮM (v domovech, stacionáři a pečovatelské službě), LIDEM S POSTIŽENÍM (domov pro lidi s mentálním postižením, sociální rehabilitace, osobní asistence), RODINÁM V TÍSNI (azylové domy, poradny), LIDEM BEZ DOMOVA (noclehárny, nízkoprahová denní centra, azylové domy). Díky vašim darům můžeme služby rozvíjet a udržovat jejich vysokou kvalitu. Váš dar použijeme tam, kde je to nejvíce potřeba. Získejte více informací na www.praha.charita.cz

Pomáhejte nám pomáhat

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Musíme si pomáhat.

Lucy Storm
111 Kč

Cením si vaší pomoci druhým a chci alespoň trochu také přispět k vaší činnosti.

Pavel Buňát
1 000 Kč