ROMEA, o.p.s.

http://www.romeaops.cz tel.: 257 322 987 e-mail: romea@romea.cz


ROMEA o.p.s. vznikla v roce 2002 a jako své základní poslání si určila sdružovat občany romské a české národnosti, kteří chtějí pomáhat romskému a českému národu ke zlepšení vzájemného soužití. ROMEA o.p.s. dlouhodobě upozorňuje na existenci diskriminace a odlišného přístupu na základě etnického klíče a věnuje se medializaci této problematiky. Snahou o objektivní zpravodajství a prostřednictvím podpory vzdělávání zároveň usilujeme o odstraňování zažitých stereotypů o romské menšině a o vzájemné poznání a respekt.

Aktuální projekty

Ukončené projekty